آنچه مسلم هست فرقه رجوی تمام تلاش و سعی خود را برای موج سواری های بعدی از بعضی مطالبات مردمی و اختلاف سلایق سیاسی جناح های ایران در کنار هارت و پورت های دونالد ترامپ در تقابل با مردم ایران در طی سال جدید معمول خواهد داشت . قطعا همکاری های اطلاعاتی و جاسوسی و وطن فروشانه این فرقه نگون بخت کما فی سابق بعنوان تظاهر ابلهانه به نفوذ در طیف های اجتماعی !! جزو محورهای فعالیت تشکیلات در این راستا معرفی شده است .

ادامه حضور در قلعه اهدایی امریکا در کشور آلبانی ، تلاش برای برقراری ارتباطات بیشتر جهت فریب و تطمییع مقامات اغلب بازنشسته اروپایی و امریکایی ،  اجرای شوی ویلپنت در پاریس برای گره زدن پیچیده خود با اقدامات مسلحانه و تروریستی دهه ۶۰  ، بی بدیل جلوه دادن تشکیلات در بُعد فعالیت های رسانه ای با صرف هزینه منبعث از پول های بادآورده از صدام حسین ، رقیق سازی گرایشات فکری از جمله مباحث به ظاهر ضدطبقاتی در مناسبات سیاسی خود و انطباق حرام و دغلکارانه و دروغ با بعضی ذائقه های اجتماعی و سیاسی مردم ، تمرکز ویژه در موضوع تشیع و اصرار بر برداشت سکولار از آن ، سعی فراوان در پنهان سازی گذشته ترویج خشونت و همکاری هشت ساله با حکومت بعثی عراق از سوی سازمان در جلسات برگزار شده ، به حاشیه بردن اساسی سرنوشت و مرگ و زندگی مسعود رجوی بعنوان عامل و بانی ترور و جنایت در دهه های گذشته ،  تلاش برای بهره برداری های خائنانه از بعضی از اعتراضات صنفی و اجتماعی و اقتصادی مردم و علی الخصوص قاطبه فرهنگیان و  سیاسی و امنیتی نمودن مطالبات آنها، چندین اقدام جعلی برای ایجاد ابهام در نتایج راستی آزمایی اعلام شده از سوی هیئت حکام آژانس،  انتخاب نمایشی زهرا مریخی بعنوان مسئول سازمان جهت فریب های لو رفته و انحطاط افکار عمومی، فضا سازی بی حاصل در موضوع کانون های شورشی !!! ، بی توجهی به درخواست های کتبی و حقوقی خانواده های قربانیان فرقه رجوی برای انجام ملاقات با آنها ، پرداخت پولهای کثیف و غیرقانونی به بعضی مقامات کشور آلبانی جهت در تنگنا قراردادن اعضای جداشده سازمان و حاضر در شهر تیرانای آلبانی و حتی تشویق آنها به برخورد و بازداشت خانواده سمیه محمدی و عدم صدور ویزا برای خانواده های خواهان مسافرت به آلبانی جهت ملاقات با عزیزانشان ،  همگی رئوس فعالیت های رهبری و تشکیلات گروه تروریستی مجاهدین در طول سال ۱۳۹۷ بودند.

آنچه مسلم هست فرقه رجوی تمام تلاش و سعی خود را برای موج سواری های بعدی از بعضی مطالبات مردمی و اختلاف سلایق سیاسی جناح های ایران در کنار هارت و پورت های دونالد ترامپ در تقابل با مردم ایران در طی سال جدید معمول خواهد داشت . قطعا همکاری های اطلاعاتی و جاسوسی و وطن فروشانه این فرقه نگون بخت کما فی سابق بعنوان تظاهر ابلهانه به نفوذ در طیف های اجتماعی !! جزو محورهای فعالیت تشکیلات در این راستا معرفی شده است .

با توجه به افزایش تنش های سیاسی در به اصطلاح مجموعه رنگارنگ و نامیمون و ضدمردمی اپوزیسیون حاضر در فرنگ !! و با عنایت به سرو شاخ شکاندن سلطنت طلبها و فرقه رجوی و گاها چپ های کافه نشین !! ، به نظر میرسد تشکیلات رجوی همچنان در مسیر همسویی با برنامه های سرمایه داری غول های رسانه ای و صهیونیستی – امریکایی و گاها عربستانی  جهت پوشش ناکامی های فزاینده خود در جلب افکار عمومی ، گام های جدی را برخواهد داشت .

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو