شادی کودکانه مسعود رجوی در انتشار دو پیام پی درپی و سپس چندین پیام کوتاه در قالب سخنگوی مجاهدین خلق و القاء جاری نمودن نهایت کشتار و بیرحمی توسط افراد هنجارشکن نیز هیچ شیرینی کذایی را نتوانست برای مصارف داخل تشکیلات و هکذا اسلاف پیر و از کار افتاده آن فرقه بوجود آورد.

مجاهدین در این رخداد اجتماعی و برغم عقب نشینی ظاهری در مواضع بیرونی و تبلیغاتی جهت فریب نهادهای حقوق بشری و کشورهای اروپایی، نشان داد چه در مواضع درونی و در سخنرانی‌های مسعود و مریم رجوی و پیام‌های داخلی و حتی رسانه ای سازمان همچنان خط و استراتژی این گروه به همان روال سابق اعتقاد به مبارزه مسلحانه بوده و هست.

بهره برداری کشورهای عربستان سعودی، اسراییل و آمریکا به همراه جبهه رنگارنگ!! تجزیه طلبان، سلطنت طلبان و نهایتا فرقه تروریستی مجاهدین خلق از رخ دادهای دو هفته قبل کشورمان بابت افزایش قیمت بنزین، بوده است.

در این میان اغتشاشات آشوب طلبانه با ایجاد خسارت به اموال عمومی و گاها مردمی، روندکاری متشتت، خودخواه و ضدمردمی تشکیلات عنکبوتی مجاهدین خلق – نخاله های کثیف سیاسی و تروریستی –  را بیش از پیش بر افکارعمومی کشورمان بنمایش گذاشت.

براستی مشخص شد که دنبالچه های مسعود رجوی در فقدان هرگونه پایگاه اجتماعی فقط از آبشخور یک اعتراض اجتماعی که هیچ دخالتی در ایجاد و یا افزایش و یا کنترل آن نداشتند ، بطریق هنر ضدانقلابی موج سواری توانستند سه چهار روز خوراک تبلیغاتی برای سایت و شبکه مجازی خود را تامین و ارتزاق نمایند.

گروهک تروریستی مجاهدین در این رخداد اجتماعی و برغم عقب نشینی ظاهری در مواضع بیرونی و تبلیغاتی جهت فریب نهادهای حقوق بشری و کشورهای اروپایی، نشان داد چه در مواضع درونی و در سخنرانی‌های مسعود و مریم رجوی و پیام‌های داخلی و حتی رسانه ای سازمان همچنان خط و استراتژی این گروه به همان روال سابق اعتقاد به مبارزه مسلحانه بوده و هست.

همواره این باور که بالاخره روزی جنگ مسلحانه را مجدداً شروع می کنند، ویترین جدید شیطنت های جنایتکارانه باند تبهکار مسعود و مریم رجوی در روزهای اخیر بوده است.

گسترش روند جدایی افراد از قلعه اشرف سه در کشور آلبانی و تحرکات سیاسی جداشدگان و افشاگری های وسیع آنان دردسرهای غیرقابل پیش بینی برای سران مجاهدین خلق ایجاد نموده است.

تهدید به گوشمالی و گاها قتل و یا تطمییع پلیس فقیر کشور مصیبت زده آلبانی جهت محدودیت برای جداشدگان، موج جدید بهم ریختگی تشکیلاتی مریم قجرعضدانلو بشمار می رود.

در مناسبات اشرف ۳ همچنان، از بین بردن فردیت اعضاء و دستور به همسانی در استفاده از لباس متحد الشکل، تشویق به تخریب شخصیت قبلی از طریق اعتراف گیری به نقاظ ضعف شخصی و درونی‌ترین احساس‌های تردید، خلق احساس کاذب حقانیت با برجسته ساختن نارسایی‌های دنیای خارج و سایر گروه‌ها، ایزوله کردن بوسیله جداسازی فیزیکی از خانواده، دوستان، اجتماع، ایجاد احساس ترس و احساس گناه، القاء احساس برای “نجات” دیگران، دنبال می شود.

رهبران جنایتکار گروه تروریستی مجاهدین از هیچ پرده دری برای فرمان دادن به کشتار انسان های بیگناه ، نیروهای انتظامی و مردمی کشورمان مضایقه ننمودند.

انتشار مطالبی منتسب به مسعود رجوی نشان داد که او همچنان در تاثیر از خواب های بی حاصل چهل ساله اش، نمی تواند حماقت های وطن فروشانه و جنگ طلبانه خود را مخفی نماید.

بنظر می رسد کنار گذاشته شدن جان بولتون از تیم دونالد ترامپ و شایعه جدی استعفای پمپِو ، وزیر خارجه جنگ طلب آمریکا و به حاشیه رانده شدن رودی جولیانی از فضای کاخ سفید این روزها گستره ناامیدی های رو به تزاید دیگری بر پیکر فروپاشیده مجاهدین خلق تحمیل کرده است.

حتی در شرایط اوج تحریم ها و بقول ترامپ شنیده شدن صدای شکستن استخوان های مردم ایران!!! سازمان تروریستی مجاهدین از هیچ محبوبیت کذایی و سیاسی نزد هیچ جناح سیاسی و دولتمردان آمریکایی برخوردار نیست.

شادی کودکانه مسعود رجوی در انتشار دو پیام پی درپی و سپس چندین پیام کوتاه در قالب سخنگوی مجاهدین خلق و القاء جاری نمودن نهایت کشتار و بیرحمی توسط افراد هنجارشکن نیز هیچ شیرینی کذایی را نتوانست برای مصارف داخل تشکیلات و هکذا  اسلاف پیر و از کار افتاده آن فرقه بوجود آورد.

مطمئنا باخت های سنگین بی شرافتی و سیاسی مداوم برای تشکیلات فرقه رجوی، هیچ رمقی را برای تاثیرگذاری در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی ایران  برای آنها باقی نگذاشته است.

  • نویسنده : سیامک جم
  • منبع خبر : سایت راه نو