استیصال ایالات متحده در بزانو درآوردن عزت و شرف ملی مردم ایران چنان جنگ طلبان امریکایی را دل خسته و ناامید ساخته بود تا بتوانند به ازای دریافت مواجب و پول متداول این کار بر توهین به مردم شریف ایران آنهم در شرایط سخت کرونایی و تحریمات گسترده آمریکا از بلندگوی قلعه مسعود رجوی به زعم خود بر سر مردم فهیم ایران فقط داد بزنند.

نوزده تیر امسال طی سه روز متوالی مراسم به اصطلاح گردهمایی رسواکننده فرقه تروریستی مجاهدین در ارتباطی بزرگنمایی شده و اینترنتی ، و با حضور مریم رجوی در اشرف ۳ در آلبانی برگزار شد.

خوشحالی احمقانه و سخیف سخنگوی این (بخوانید مسعود رجوی) از پیام ضد ایرانی مایک پمپئو وزیر خارجه پیشین امریکا در دولت ترامپ،  درکنار ارتباط ۵ تا ۱۰ دقیقه ای سایر دعوت شدگان وامانده سیاسی و قبلا برکنار و عزل شده بسیار جالب بود .  اصلا باورکردن موضوع  سرسپاری و تسلیم صددرصد فرقه رجوی برای امریکا و بنوعی موازی کاری آن با اسراییل تمام محتوای برنامه های منتشر یافته را تحت تاثیر قرارداده بود.

استیصال ایالات متحده در بزانو درآوردن عزت و شرف ملی مردم ایران چنان جنگ طلبان امریکایی را دل خسته و ناامید ساخته بود تا بتوانند به ازای دریافت مواجب و پول متداول این کار بر توهین به مردم شریف ایران آنهم در شرایط سخت کرونایی و تحریمات گسترده آمریکا از بلندگوی قلعه مسعود رجوی به زعم خود بر سر مردم فهیم ایران فقط داد بزنند.

کاری بس بیهوده که چنان عایداتی هم نتوانست برایشان فراهم نماید. ضمن اینکه حضور این شخصیت های امریکایی دروغین ایجاد تعاملات سازنده از سوی بایدن را بوضوح آشکار نمود و بر اقدام بی اعتمادی مردم ایران نسبت به امریکا صحه گذاشت و معرفی نمودن فرقه رجوی را بعنوان نماینده ملت ایران به سخره گرفت.

یادمان نرفته که مسعود و مریم رجوی کارنامه جنایت و ترور ۱۷۰۰۰ نفر از شهروندان ایران را بردوش دارند و سفید سازی آنها از سوی دشمنان ایران بی نتیجه خواهد بود. بنحویکه حتی شبکه های تلویزیونی بی بی سی و ایران اینترنشنال  نیز برای چند ثانیه هم به پیرامون این موضوع و انعکاس خبری آن نپرداختند.

ناگفته نماند فقط ۷ نفر چند روز قبل از اجرای این نمایش پوچ ،از مناسبات فرقه رجوی در اشرف ۳ در کشور آلبانی جدا شده بودند و قبل از آن هم طی ۲.۵ ماه گذشته کارزار قضایی نفرات جداشده از سازمان با پیروزی در صدور رای دادگاهی در دادگستری تهران ، به فرآیند کیفی بزرگی تبدیل و موضوع فوق را با ارجاع رسمی و ثبت شده آن در دادگاه لاهه به ایجاد جبهه ای جدید در شکل گیری همه نوع فروپاشی برای تشکیلات رجوی تغییر داده بود.

شنیده ها حاکیست علیرغم صداسازی برای طبل های پاره رجوی در خصوص کانون های شورشی ، نتایج میکروسکوپی  حاصله موضوع فوق برای سران سازمان راضی کننده نبوده است . مخ زنی  معدود افراد غیرمطلع از سوابق این نفرات این فرقه در شبکه مجازی و در شهری به وسعت تهران یا شهرهای بزرگ ایران و آماده سازی چنین افرادی فقط برای نگهداشتن متن یک برگ A4 در جلوی دوربین هم این بار در نمایشات این گردهمایی  به درد مریم رجوی نخورد.

ضمن اینکه ۹۰ درصد چنین افرادی حتی برای بار دوم تن به ادامه چنین کاری نداده و مابقی نیز بعد از پی بردن به ماهیت نفرات تماس گرفته شده از ستاد داخله فرقه رجوی ارتباط خود را قطع و گاها دستگیرنیز شده اند.

در هرحال سازمان تروریستی مجاهدین این بار هم نتوانست در این گردهمایی از شرکت کننده های طیف های مختلف خارج کشوری بر علیه جمهوری اسلامی ایران بهره ببرد. انحصارطلبی و گنده گویی های مسعود و مریم رجوی و سوابق همکاری های این فرقه با صدام حسین در کشور عراق از علل عدم ارسال هر پیامی به این همایش بودند. 

  • نویسنده : سیامک جم
  • منبع خبر : سایت راه نو