سرکرده جنایتگاران دهه شصت که ترور 17000 نفر از مردم ایران را در پرونده خود دارد و منفورترین گروه تروریستی در ایران بشمار می رود در اوج فریبکاری ، با انتشار توئیت از مسمومیت دانش آموزان مدارس دخترانه در ایران ابراز نگرانی کرده است!

گروه ترورستی مجاهدین این روزها متهم ردیف اول مسمومیت دانش آموزان مدارس دخترانه در ایران  هستند. البته این اتهام  با توجه به سوابق ننگین فرقه در کشتار مردم ایران ، همچنین در کشتن اعضای خود، یک تحلیل منطقی است.

همین بس که در روز ۱۵ شهریور سال ۱۳۶۱ مجاهدین در اقدامی تروریستی با انفجار بمب در خیابان خیام تهران دهها تن از مردم عادی را به شهادت رساند. در جریان این انفجار یک اتوبوس دو طبقه که در حال حرکت و مملو از جمعیت بود در آتش سوخت.

در ۱۷ ژوئن سال ۲۰۰۳ نیز بعد از دستگیری مریم رجوی و ۱۶۰ تن از اعضای این سازمان در فرانسه  توسط نیروهای امنتی این کشور به ظن ارتباط با فعالیت های تروریستی، برخی از اعضای این سازمان  به دستور مسعود رجوی دست به خودسوزی در مقابل سفارت خانه های فرانسه در نقاط مختلف جهان زدند. خبرهای این خودسوزی ها بشدت در رسانه های غربی بازتاب  یافت. تنی چند از این افراد کشته شده و برخی دیگر بشدت مجروح شدند و بعضی از آنها هم از این اقدام بشدت ابراز ندامت کردند.

سرکرده جنایتگاران دهه شصت ینز که ترور ۱۷۰۰۰ نفر از مردم ایران را در پرونده خود دارد و منفورترین گروه تروریستی در ایران بشمار می رود در اوج فریبکاری ،  با انتشار سلسله توئیت هایی از مسمومیت  دانش آموزان مدارس دخترانه در ایران ابراز نگرانی کرده است!

در حال حاضر وضعیت گروه ترویستی مجاهدین و سایر طیف های ضد انقلاب بعد از شکست پروژه براندازی مثل مار زخم خورده است که برای نجات خود به هر جنایتی دست می زنند،تا بتوانند بار دیگر اغتشاشات را به خیابانهای ایران برگردانده و پول های کثیف و آغشته به خون مردم ایران را از دست سرویس های اطلاعاتی بیگانه دریافت کنند.

اما مسلما این پروژه نیز همانند سایر طرح های براندازانه ارازل و اوباش اپوزیسیون نما به شکست خواهد انجامید.

  • نویسنده : یوسف اردلان
  • منبع خبر : سایت راه نو