آنچه که خواست مردم ایران است و کشورهای اروپایی نیز باید آنرا در دور جدید از ایجاد رابطه با جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار دهند بازگرداندن اوباش تروریست مجاهدین و سایر گروههای مسلح تجزیه طلب به لیست گروههای تروریستی و خاتمه دادن به سیاست برخورد دوگانه با تروریسم و متوقف کردن سواستفاده ابزاری از حقوق بشر در ایران است.

عصبانیت و وحشت مجاهدین از آزادی اسدالله اسدی بحدی است که در تعدادی از کشورهای اروپایی حامیان چند نفره ی اجاره ای خود را به خیابان کشیده اند تا علیه این اقدام بلژیک تظاهرات کنند. مریم رجوی به همراه  شوهرش مسعود رجوی که سال گذشته را نیز به روال سالهای قبل، سال سرنگونی لقب داده بودند! امروز اینچنین شکست بزرگی را بلحاظ حقوقی از جمهوری اسلامی ایران تجربه کردند!

دستگیری و زندانی کردن دیپلمات ایرانی در کشور بلژیک، فرقه تروریستی مجاهدین را آنقدر گستاخ کرده بود که در ماههای اخیر با برگزاری راهپیمایی ها و اعتراضات در کشور های مختلف تلاش کردند تا زمینه اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران را از کشورهای اروپایی فراهم کنند.

بدین ترتیب علیرغم تبلیغات چند ساله فرقه رجوی یک شکست دیگر بر این گروه تروریستی تحمیل گردید بنحویکه حتی دست رهبران مجاهدین نزد اعضای سالمند و پیر و بیمار این فرقه در اردوگاه آلبانی هم خالی است و به کلمه «سرنگونی» که لق لقه زبان رهبران نادان و کودن مجاهدین است، حساسیت پیدا کرده و آنرا شعاری بی خاصیت و صرفا تبلیغاتی برای  سرکار گذاشتن اعضای نگونبخت این فرقه در آلبانی و سایر کشورهای اروپایی تفسیر می کنند.

مسلما شکست مفتضحانه براندازی و اغتشاشات در سال ۱۴۰۱ از یک سو و تحمیل شکست حقوقی به فرقه رجوی با  آزادی اسدالله اسدی دیپلمات به گروگان گرفته شده ایرانی از سوی دیگر در فضای روابط رو به رشد کشورهای غربی و منطقه‌یی با ایران،  رهبران فرقه مجاهدین را بیشتر از گذشته با سایر طیف های ضد انقلاب که مجاهدین آنان را در این شکست دخیل می دانند درگیر خواهد کرد.

البته آنچه که خواست مردم ایران است و کشورهای اروپایی نیز باید آنرا در دور جدید از ایجاد رابطه با جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار دهند بازگرداندن اوباش تروریست مجاهدین و سایر گروههای مسلح تجزیه طلب به لیست گروههای تروریستی و خاتمه دادن به سیاست برخورد دوگانه با تروریسم و متوقف کردن سواستفاده ابزاری از حقوق بشر در ایران است.

البته کشورهای غربی می توانند با استرداد مجرمین و سران گروههای تروریستی که دست شان به خون مردم ایران آغشته است گامی شایسته برای ارتقاء روابط خود با جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل بردارند.

  • نویسنده : علی صدر
  • منبع خبر : سایت راه نو