گفته می شود با شعله ور شدن فضای گفتمان ها بین ایران و آمریکا، مریم رجوی از مدتها پیش در کشور آلبانی بسر میبرد. ظاهرا جلسات لایه ای و پروژه ای در تشکیلات عنکبوتی مجاهدین با نگرش سراب وار و غیرواقعی به پدیده های سیاسی با حضور وی رونق گرفته تا هم برای مصارف داخل تشکیلات و عناصر نگون بخت آن مایه تسکین داشته باشد و هم به زندگی ننگین تروریستی خود بازحیاتی ایجاد کنند.

تعادل قوای سیاسی منطقه و کشورمان ایران بخاطر زیاده خواهی های ایالات متحده آمریکا مرتبا برتاثیر گزاری مولفه های متعدد مثل سهم ضررپذیری کشورهای توسعه یافته آسیایی، عربستان سعودی، کویت، چین، کره جنوبی، سایر کشورهای آسیایی، کشورهای اروپایی و . . .  نشانه رفته است. هر اتفاق محدود نظامی در خلیج فارس پیکر ساختار مالی و اقتصادی نظم تجاری فعلی همین کشورها را بشدت تحت تاثیرات منفی خود با بالا رفتن قیمت تمام شده انرژی، قرار خواهد داد.

از سویی آمریکاو مسئولین آن اظهار می کنند اصلا دنبال حمله نظامی نیستند. بعضا اعلام می دارند در صورت افزایش ذخایر اورانیوم از ۱۶ تیرماه ، آمریکا هر اقدامی را برای خود مشروع تلقی می کند و گاها از بمباران اهداف نظامی در حاشیه خلیج فارس و یا مراکز اتمی ایران سخن می رانند.

در هر حال به دلیل عدم تبیین از نتایج جواب ایران تاکنون، نتوانسته اند کوچکترین واکنشی مداخله جویانه را پیش ببرند.  تا دو ماه دیگر توانایی های تبلیغاتی و سیاسی ترامپ با آغاز رسمی فعالیت های درون حزبی در آمریکا رو به افول خواهد بود. چرا که ناگفته های پنهان سیاسی و امنیتی رقبای او مرتبا در مناظرات انجام شده عیان خواهد شد.

افت آرای عمومی ترامپ در نتایج افکارسنجی های بعمل آمده حاکی از این امر می باشد. ضمن اینکه به سخره گرفته شدن ادعاهای ترامپ با اعمال حداکثرترین تحریم های بیرحمانه کم کم شروع خواهد شد. چرا که با تطبیق پذیری نسبی و مرحله ای مردم با سختی ها و نگرش تولیدی و صنعتی رو به داخل هم افزایی های جدید و قابل تحسین اتفاق خواهد افتاد و وحدت سیاسی مردم را در مقابله با مشکلات واقعی رو به جلو افزایش خواهد داد.

شاید مرحله بعدی تحریم ها برای غیر صنعتی کردن و ممانعت از واردات دانش و تکنولوژی های صنعتی از سوی آمریکا باشد تا سکون جدی در سطح کیفی محصولات تولیدی و صنعتی و خواسته های مردم دیده شود.  ولی با رجوع به تجارب سالهای گذشته و ایام جنگ ایران و عراق، قطعا فضای نوآوری های مختلف بیشتر شده و خود اتکایی و عزت ملی را منجر خواهد شد. ضمن اینکه طیف متفاوت کشورهای همسایه سایه تحریم ها را رد شده و در هر حالی اقلام مورد نیاز صنعت و مردم را فقط با افزایش بسیار کم ریالی تامین خواهد نمود.  کشورهایی که در سالهای گذشته به این مسیر پرداخته و ضمن منتفع شدن اقتصادی به حیات بالای نهادهای صنعتی و اجتماعی مردم کشورمان مساعدت نیز نموده اند.

گفته می شود با شعله ور شدن فضای گفتمان ها بین ایران و آمریکا، مریم رجوی از مدتها پیش در کشور آلبانی بسر میبرد. ظاهرا جلسات لایه ای و پروژه ای در تشکیلات عنکبوتی مجاهدین با نگرش سراب وار و غیرواقعی به پدیده های سیاسی با حضور وی رونق گرفته تا هم برای مصارف داخل تشکیلات و عناصر نگون بخت آن مایه تسکین داشته باشد و هم به زندگی ننگین تروریستی خود بازحیاتی ایجاد کنند.

در هرحال ایران با هوشیاری لازم و بکارگیری خرد جمعی و متناسب خود، در حال رصد اتفاقات پیش آمده بوده و درصدد است در موقع مناسب و با اصل قراردادن وجهه دفاع از سرزمین به هرگونه حرکت اشتباه و خودسرانه نیروهای آمریکایی جواب پرزور خود را بدهد .

  • نویسنده : سیامک جم
  • منبع خبر : سایت راه نو