این گرگ پیر که بخوبی می دانست امسال در ایران خبری نخواهد بود مریم رجوی را بر آن داشت تا با جست و خیز در فضای بین المللی و ملاقات با چند بازنشسته سیاسی و با صرف هزینه های میلیون دلاری بر این شکست خفت بار سرپوش بگذارد.

سرنوشت مجاهدین بعنوان بزرگترین فرقه تروریستی سازمان یافته باید عبرت همه اوباش ضد انقلاب و وحوش خارجه نشین باشد.

تروریست هایی که از هر رذالتی در حق مردم ایران دریغ نکردند.  42 سال کشتند، جاسوسی کردند، ارتش تشکیل دادند با تانک های اهدایی صدام حسین از روی مردم کردستان شمال عراق گذشتند، در مرزها به نیروهای ایرانی حمله کردند، و هزاران جنایت دیگر و سرانجام با خفت و خاری و با پس گردنی مردم و دولت عراق از خاک این کشور بیرون رانده شده و نهایتا در کشور آلبانی زمین گیر شدند.

حال بعد از گذشت ۴۲ سال از آن سالهای فاجعه آمیز برای آتش زدن چند بنر در برخی از شهرهای ایران ابراز خوشحالی و پیروزی می کنند! این یعنی ورشکستگی کامل.

این الدنگ پیر و بیمار که روزی روزگاری به کمک اربابان غربی و صدام حسین عربده می کشید و خود را فرمانده باصطلاح «ارتش آزادیبخش ملی» می دانست حال از سوراخی که در آن قایم شده برای آتش زدن چند بنر اینطوری ابراز خوشحالی و شادی می کند و به زمین و زمان تبریک می گوید.  تا بتواند بر شکست این فرقه در به خیابان آوردن مردم در شهرهای ایران سرپوش بگذارد.

فرقه تروریستی مجاهدین که دو ماه گذشته با هزاران نیرنگ و دروغ و ترفند سعی می کرد برای سالگرد فوت مهسا امینی اغتشاشات سال گشته را باز تولید کند اینگونه  سنگ روی یخ شده و دست از پا درازتر دمش را به دندان گرفته و بشکل سخیفی تلاش می کند با آمار سازی از  آتش زدن چند بنر در برخی از شهرهای ایران شکست این فرقه را بپوشاند تا از مضحکه شدن بیشتر جلوگیری کند.

این گرگ پیر که بخوبی می دانست امسال در ایران خبری نخواهد بود مریم رجوی را بر آن داشت تا با جست و خیز در فضای بین المللی و ملاقات با چند بازنشسته سیاسی و با صرف هزینه های میلیون دلاری بر این شکست خفت بار سرپوش بگذارد.

انتقال چندصد بازنشسته و پناهجوی اجاره ای به بروکسل جهت برپایی گردهمایی، و برگزاری کنفرانس از سوی مریم قجر در این کشور تنها نتیجه ای که داشت، سورچرانی چند دوجین لابی مفتخور خارجی و سیاحت رایگان چندصد پناهجو و بازنشسته ایرانی و سوری فراری و آوارگان اوکراینی بود که هیچکدام از حاتم بخشی مریم بی نصیب نماندند.

به قول یکی از دوستان؛ همه اینها در سالگرد فتنه مهسا انجام شد. اما به هیچکجا نرسید چون مردم هوشیار ایران نسبت به وضع سران این گروههای فاسد و تروریستی (که هر روز فسادهای جنسی و مالی آنها بیشتر افشا میشود) آگاهتر شده اند و در دام آنها نمی افتند. به همین خاطر در روزهای اخیر آنچه به چشم خورد، سیر و سیاحت میلیونی مردم و یا عزاداری برای ائمه بود نه بازی خوردن در جنبش هرزگان #زن_زندگی_آزادی که همه جریانهای وابسته روی آن تمرکز داشتند.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو