بدین ترتیب باید گفت؛ ماهیت فرقه ای و فعالیت های تروریستی مجاهدین از یک سو و افشاگریهای جداشدگان و خانواده ها از سوی دیگر هیچ جایی برای عرض اندام مجاهدین در صحنه بین المللی باقی نگذاشته است. بنابراین هرگونه فعالیت تبلیغاتی مجاهدین، مثل گردهمایی 5 روزه در اردوگاه این گروه در آلبانی نیز همچون ارزنی در سبد گشاد مریم رجوی است.

تیرماه امسال ماهی پرهیاهو در فعالیت های ضد ایرانی  مجاهدین  با هدف جلب توجهات بین المللی و تاثیر گذاری بر سیاست کشورهای غربی در قبال ایران از یک سو دور کردن این گروه از اتهاماتی نظیر؛ سکت، فرقه و گروه تروریستی و خشونت طلب از سوی دیگر بود.

گردهمایی های ۵ روزه در اردوگاه این گروه  آلبانی، و دعوت گله وار از حامیان سیاسی مجاهدین که در راس همه آنها رودی جولیانی قرار داشت، اوج فعالیت های این گروه در هفته آخر تیرماه  ۹۸ محسوب می شود.

اگر از جنبه های تبلیغی، غوغاسالاری و میهمانی های رنگارنگ تحت عنوان «گردهمائی ها» بگذریم، می توان به ناله های واقعی و دردهای  بی درمان مریم رجوی در صحبت های وی پی برد.

آنچه که در تمامی پیام های ویدئویی مریم رجوی به تجمع کنندگان جیره بگیر خیابانی و اغلب غیر ایرانی این گروه در برخی از شهرهای کشورهای مختلف اروپایی دیده می شد عبارت بودند از:

۱ –  همسویی هرچه بیشتر با تحریم های آمریکا علیه ایران و تلاش تبلیغاتی برای هرچه عمیق تر کردن تضاد کشورهای آمریکا و اروپا با ایران.

۲ – شکوه و شکایت از کشورهای اروپایی و اینکه چرا و به چه دلیل در مقابل جمهوری اسلامی ایران کوتاه می آیند.

۳ – استقبال از روی کار آمدن دولت راستگرا در انگلستان (بوریس جانسون ملقب به ترامپ اروپا)

۳ – تلاش و تبلیغ برای قرار گرفته شدن نام سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در لیست گروههای ترویستی اروپا

۴ – شکوه و شکایت مریم رجوی از افشاگریهای جداشدگان و خانواده ها  و اینکه علیرغم تبلیغات گسترده این گروه چرا به مجاهدین چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی همچنان بعنوان یک سکت، فرقه و  یک گروه تروریستی و خائن نگریسته می شود.

مریم رجوی در پیام ویدئویی خود به تظاهر کنندگان لندن در پنجم مرداد ۹۸ این سوال را مطرح کرد؛  «شیطان‌سازی از مجاهدین و مقاومت ایران در خدمت به کدام رژیم و برای چه هدفی است؟»

سوالی که بارها و بارها در پیام های ویدئویی قبلی وی نیز تکرار شده است.

موضوع منفوریت مجاهدین، مریم رجوی را آنقدر در تنگنا قرار داده است که پیشتر از این، با صدور اطلاعیه ای خواهان اخراج جداشدگان  و منتقدین این گروه  تحت عنوان «جاروی شغالان» از کشورهای اروپایی شد.

پخش خبر فرار قادر ارمکان از اردوگاه این گروه در آلبانی در حالیکه مریم رجوی مشغول نمایش ۵ روز در آن بود، همچون پتکی بر فرق مجاهدین فرود آمد. چرا که این خبر در رسانه های داخلی و محافل ایرانیان  خارج از کشور بازتاب فراوانی داشت.

بدین ترتیب باید گفت؛ ماهیت فرقه ای و فعالیت های تروریستی مجاهدین از یک سو و افشاگریهای جداشدگان و خانواده ها از سوی دیگر هیچ جایی برای عرض اندام مجاهدین در صحنه بین المللی باقی نگذاشته است.

بنابراین هرگونه فعالیت تبلیغاتی مجاهدین، مثل گردهمایی ۵ روزه در اردوگاه این گروه در آلبانی نیز همچون ارزنی در سبد گشاد مریم رجوی است.

در این میان افشای دیدار مریم رجوی خائن به وطن، با نتانیاهوی بی وطن، بیش از پیش فعالیت های تبلیغاتی ۵ روزه مریم رجوی را تحت الشعاع قرار داد. بنحویکه وی تلاش کرد با تقلید از  شخصیت های سیاسی که عمدتا از توئیتر برای رساندن پیام هایشان به مخاطبانشان استفاده می کنند با توئیتی آنرا تکذیب و با عنوان «دروغ های سپاه پاسداران» به خورد مخاطبانش بدهد. تا از زیر بار خیانتی دیگر شانی خالی کند.

اما جدیدترین ورژن  از وطن فروشی های مریم رجوی درخواست از «روباه پیر» برای تحریم مردم ایران  است. و اما پاداش وی نیز به غیر از دریافت پولهای کثیف از حامیان خود، انعکاس صحبت های خائنانه اش در رسانه غربی ضد ایرانی است.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو