بر باد رفتن استراتژی براندازی جمهوری اسلامی ایران از طریق حمله نظامی آمریکا از یک سو و شکست تحریم های 10 ساله این کشور بر علیه ایران (با شاخص شکست تحریم انتخابات ریاست جمهوری) از سوی دیگر، مجاهدین را در کادر راهبرد سیاست های ایذایی عملا به تشدید فعالیت در تنها حوزه ممکن یعنی «نقض حقوق بشر» در ایران سوق داده است.

این روزها موضوع «نقض حقوق بشر» در ایران همچنان یکی از ابزارهای اصلی عملیات روانی  و جنگ نرم رسانه ای مجاهدین بر علیه جمهوری اسلامی ایران بشمار می رود. بویژه بعد از شکست و خروج آمریکا از افغانستان، این گروه به مراتب بیشتر از قبل فعالیت خود در این حوزه را شدت بخشیده است.

پر واضح است، خروج آمریکا از افغانستان پیام شکست گزینه جنگ و کشورگشایی آمریکا از یک سو و سردرگمی برای کشورها و گروههای تروریستی مثل مجاهدین که با حمایت این کشور سرپا هستند  از سوی دیگر دارد.

هرچند سران فرقه در قالب «سخنگوی مجاهدین» به این خبر واکنش داده و سعی کردند اینطور نشان دهند که آنها تحت تاثیر چنین تحولی در منطقه قرار نگرفته اند و «با قیام و جنگ صد برابر» همچنان به پیش می تازند !!! 

تشدید عملیات روانی مجاهدین با موضوع «نقض حقوق بشر» در ایران با  تضعیف جبهه استکباری غرب بویژه آمریکا در قبال کشورهای منطقه ارتباط مستقیم دارد. و صرفا برای پر کردن حفرهای عمیق مشروعیت و زوال سرمایه اجتماعی است.

باید گفت بر باد رفتن استراتژی براندازی جمهوری اسلامی ایران از طریق حمله نظامی آمریکا از یک سو و شکست تحریم های ۱۰ ساله این کشور بر علیه ایران (با شاخص  شکست تحریم انتخابات ریاست جمهوری) از سوی دیگر، مجاهدین را در کادر راهبرد سیاست های ایذایی عملا به تشدید فعالیت در تنها حوزه ممکن یعنی «نقض حقوق بشر» در ایران سوق داده است.

دادگاه استکهلم و اخیرا کنفرانس آنلاین با موضوع اعدام های سال ۶۷ و ترفند جدید تبلیغاتی با عنوان «حضور ۱۰۰۰زندانی سیاسی شکنجه‌شده » در کنفرانس کذایی از اقدامات جنگ نرم رسانه ای این روزهای فرقه رجوی محسوب می شود.

بنظر می رسد در مقطع کنونی و با سر کار آمدن یک دولت مقتدر در ایران از یک سو، و تضعیف میدانی آمریکا در منطقه با شاخص شکست در افغانستان، و روی آوردن برخی از دولت های عرب منطقه به ایجاد روابط دیپلماتیک و حل مشکلاتشان با ایران از طریق گفتگو از سوی دیگر ، مجاهدین را بر آن داشته تا با دستاویز قرار دادن «نقض حقوق بشر» در ایران وجهه دولت جدید کشورمان را در سطح بین المللی خدشه دار نموده و از طرفی دیگر  افکار بین المللی را از موضوع ارجاع پرونده جنایات رجوی به دادگاه بین المللی لاهه دور کنند..

همچنین می توان بازدید اخیر برنامه ریزی شده خبرنگار ساندی تایمز انگلستان از اردوگاه مجاهدین در آلبانی و مصاحبه با مریم رجوی را با هدف ترمیم چهره  سران این گروه که به فرقه گرایی و نقض فاحش حقوق اعضای گرفتار در آن  متهم هستند، و مقابله با تاثیرات جهانی همایش سراسری انجمن های نجات کشور تفسیر کرد.

پر واضح است اشاره مریم رجوی به «حضور ۱۰۰۰زندانی سیاسی شکنجه‌شده » در کنفرانس آنلاین اخیر این گروه! هم تلویحا حاکی از تلاش مذبوحانه وی در پاسخ به همایش سراسری انجمن های نجات کشور با شرکت خانواده ها و جداشدگان در حمایت از ارجاع پرونده رجوی به دادگاه بین المللی لاهه است.

ناگفته نماند ارسال پیام تبریک توسط آقای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به آقای رئیسی به جهت انتخاب ایشان به ریاست جمهوری ایران در سه شنبه هفته گذشته نشاندهنده بی توجهی جامعه بین الملل به تبلیغات دروغین فرقه رجوی در حوزه نقض حقوق بشر در ایران است.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو