بدیهی است پرهیز از رونمایی همزمان از صدا و تصویر مسعود رجوی وسواسی است که مریم رجوی به خرج داده تا بیشتر از این به اعضای سالمند و بیمار مجاهدین در اردوگاه این فرقه در آلبانی با دیده شدن چهره چروکیده و کریه المنظر رجوی شوک وارد نشود.

پیام دوم فروردین سال ۱۴۰۲ که با صدای اصلی مسعود رجوی در رسانه های گروه تروریستی مجاهدین پخش گردید، حاوی عبرت ها و پندهای فراوانی برای تمامی طیف های ضد انقلاب و وطن فروش است.

از محتوای بی خاصیت و تکراری پیام که بگذریم اصل ماجرا یعنی نبش قبر از مسعود رجوی با صدای خودش که سالهاست بوقش را زده اند، نیاز مبرم و از سر استیصال مریم رجوی در شرایط فعلی برای روحیه دادن به اعضای نگونبخت در اردوگاه این فرقه در آلبانی  است.

بدیهی است پرهیز از رونمایی همزمان از صدا و تصویر مسعود رجوی وسواسی است که مریم رجوی به خرج داده تا بیشتر از این به اعضای سالمند و بیمار مجاهدین در اردوگاه این فرقه در آلبانی با دیده شدن چهره چروکیده و کریه المنظر رجوی شوک وارد نشود.

البته مریم رجوی بازهم دچار اشتباه محاسبه شد. چرا که رونمایی از صدای مسعود رجوی یادآور ضرب المثل ایرانی است که می گوید : اومد ابروشو درست کنه زد چشمشم کور کرد. یعنی رجوی که می خواست با پیام دادن با صدای خودش به اعضای نگونبخت در اردوگاه این فرقه روحیه بدهد بیشتر آنان را بدحال نموده و نسبت به آینده ناامید تر کرد.

وضعیت نمایش داده شده علیرغم افکت گذاری صوتی برای جوان سازی صدای رجوی و کوتاه بودن متن پیام، حاکی از مشکلات جدی در وضعیت جسمی این مردک بیمار است که هم اکنون در سن ۷۵ سالگی بسر می برد.

بعبارت دقیق تر صدای رجوی  بجای دهانش از هزار سوراخ بندش در می آمد که بعید به نظر می رسد حتی پایان سال ۱۴۰۲ را نیز ببیند.

رجوی که معتاد وعده های دورغین است با فریبکاری تمام در پیام ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ باز هم شعار «سرنگونی» اینبار در سال ۱۴۰۲ را سر داد که دهسال از آخرین تاریخی که رجوی می خواست جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند می گذرد!

یادآوری اینکه رجوی در اواخر آذز ماه ۱۳۹۱ طی یک پیام درونی به اعضای مجاهدین در لیبرتی ، اعلام کرد که سازمان قصد خروج از عراق را ندارد ، چرا که نوری مالکی و رژیم ایران حداکثر تا تاریخ ۳۰ مهر۹۲  سقوط خواهند کرد و آنها می توانند از همانجا به تهران رفته و قدرت را در دست بگیرند!!!

البته رجوی برای توجیه شکست هایش فریبکاری های خاص خودش را دارد. آویزان شدن از  شعار «کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما» که در اکثر پیام هایش دیده می شود  در پیامش اخیرش هم بدان متوصل شد.

این مردک پلید با تکرار این شعار می خواهد تلویحا بگوید اگر تاکنون نتوانسته است جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند صرفا بخاطر این بوده که کسی به آنها کمکی نکرده است و بعبارتی می خواهد بگوید مجاهدین سازمانی مستقل بوده است!

اما چه کسی است که نداند علیرغم گذشت ۲۰ سال از سقوط حکومت دیکتاتوری عراق در سال ۲۰۰۳  رجوی همچنان بوی صدام حسین را می دهد و حسرت روزهایی را می خورد که در ارتش صدام خدمت می کرد.

و اکنون نیز سرش همچنان در آخور سرویس های اطلاعاتیِ غربی ، عربی و عبری برای گرفتن جیره و مواجب برای گذران حیات خفت بار خویش است.

نتیجه اینکه سرنوشت تمامی مزدوران و وطن فروشان یکی بیش نیست. و آن اینکه هر کسی که با مردم ایران درافتاد، و بر علیه فرزندان این مرز و بوم خیانت و جنایت کرد آواره شد. و هرگز نه زنده اش و نه مرده اش به خاک پاک ایران نرسید.

  • نویسنده : یوسف اردلان
  • منبع خبر : سایت راه نو