در حال حاضر در خارج از کشور کم نیست کسانی که مدعی اپوزیسیون برای جمهوری اسلامی ایران هستند. از طیف سلطنت طلبان گرفته تا باصطلاح جمهوی خواهان و فرقه یی مثل مجاهدین. ولی با یک نگاه ساده می توان فهمید کسانی که این ادعا را دارند اغلب مشتی اوباش سیاسی، تروریست و مزدور و وطن فروشی هستند که صرفا با حمایت و پشتیبانی اربابان خود پارس می کنند و پاچه مردم ایران را می گیرند.

در تاریخ بیستم خرداد مسعود رجوی رهبر فاسد و بدنام مجاهدین اطلاعیه داده درباره مردم و «اتحاد و همبستگی» سخنانی را بر زبان ناپاکش رانده است!

صحبت کردن مسعود رجوی از آلترناتیو ، «نظام جمهوری دمکراتیک و مستقل!!!» و لفاظی هایی از این دست آدمی را یاد آن ضرب المثل معروف می اندازد که می گوید: یکی را تو ده راه نمیدادند سراغ خانه کدخدا را میگرفت. یعنی اشاره به کسی است که اصل وجودش زجرآور بوده و مردم اصلا قبولش ندارند و سالهاست از کشور فراری است. مردم حتی دنبال دستگیری، محاکمه این فرد به جرم انواع جنایت و خیانت و آدم کشی و فساد و تجاوز به عنف هستند. ولی در اوج بی شرمی و دنائت تقاضا و توقع بی‌جا نیز می‌کند!

در حال حاضر در خارج از کشور کم نیست کسانی که  مدعی اپوزیسیون برای جمهوری اسلامی ایران هستند. از طیف سلطنت طلبان گرفته تا باصطلاح جمهوی خواهان و فرقه یی مثل مجاهدین. ولی با یک نگاه ساده می توان فهمید کسانی که این ادعا را دارند اغلب مشتی اوباش سیاسی، تروریست و مزدور و وطن فروشی هستند که صرفا با حمایت و پشتیبانی اربابان خود پارس می کنند و پاچه مردم ایران را می گیرند.  

این افراد به عمد از مهمترین مرز سیاسی ایران امروز که همانا مرز بین وطن پرستی و وطن فروشی است عبور کرده و صرفا مشتی اباطیل، ترهات، مزخرفات و مهملات و دروغ به خورد مخاطبانشان می دهند. که البته باید این جمله را بارها و بارها تکرار کرد و بر دهان یاوه گویانی مثل مجاهدین و یا سلطنت طلبان کوبید.

آنها هنوز باور دارند که می توانند با ادعا، حرافی و عوام فریبی و دروغگویی و پروباگاندای رسانه ای بر سر مردم ایران کلاه بگذارند.

ادعاهای رهبر فاسد و بدنام مجاهدین در این اطلاعیه، به سان میمونی می ماند که می خواهد  با قایم کردن دمش خود را بجای انسان جا بزند.

رهبر الدنگ و فاسدی که ۱۷۰۰۰ ترور، انفجار و عملیات انتحاری در داخل کشور، پیوستن به ارتش صدام بدستور آمریکا و جنگیدن در کنار نیروهای عراقی با مردم و حافظان مرزهای ایران از خاک دشمن را در پرونده خود دارد، سازمانی که با اکثر سرویس های اطلاعاتی، غربی و عبری و عبری ارتباط دارد، سازمانی که حیاتش وابسته به کمک های مالی دشمنان مردم ایران زمین است. گروهی که افتخارش همراهی با غرب در تحریم های ظالمانه با مردم ایران است،  مسلما جایی در بین آنچه که آلترناتیو و یا اپوزیسیون نامیده می شود ندارد.

حرف آخر مردم ایران به رجوی اینکه تو اول برادری است را ثابت کن بعد ادعای ارث و میراث کن.

یعنی به زبان ساده رجوی باید بیاید دادگاه خلق و پاسخ جنایات بیش از ۴ دهه گذشته اش را بدهد. آنوقت می نشینیم صحبت می کنیم.  البته اگر پیش از شروع دادگاه مردم این مفسد فی الارض را تکه و پاره ات نکردند و یا قبل از دادگاه خود راهی قبرستان نشد.

  • نویسنده : یوسف اردلان
  • منبع خبر : سایت راه نو