نگاه کنید این مردک دغلباز و شاه مهره ترور و جنایت چه می گوید: « تلاش می‌کنم بنویسم. اما تصور صدهزار پیکر جان‌باخته، آرام و قرار باقی نمی‌گذارد.». باید از این شیاد پَست فترت پرسید اگر اینگونه است، پس چرا شب و روزتان دمیدن در طبل تحریم های ظالمانه آمریکاست که حتی اجازه ورود یک قلم دارو را هم به ایران نمی دهد؟ آیا می شود اسم شما جنایتکاران و تروریست ها را آدم گذاشت، تا چه رسد به اپوزیسیون و آلترناتیو و هر کوفت و زهرمار دیگر.

مزدوری که بعد از  چند دهه خیانت و ترور دلش به حال مردم ایران سوخته است. جملات و کلمات منتسب به رجوی، وصف حال او نیست. اینکه در مقابل مردم ایران «سراپا غرق در خجالتم»، جمله ای نیست که با روحات پلید و ددمنشانه رجوی سازگار باشد.

باید گفت اگر ذره ای در وجود ناپاک رجوی شرم و حیا و خجالتی وجود داشت هرگز به مردم ایران خیانت نمی کرد و  پای در وادی ترور و وطن فروشی نمی گذاشت.

کسی که در بحبوحه جنگ به ارتش صدام پیوست، 

کسی که موشک باران شهرهای ایران را به صدام پیشنهاد داد،  

کسی که برای بیگانگان جاسوسی کرد و اطلاعات کشور را در مقابل رسیدن به قدرت به آنان فروخت،

کسی که بی رحم تر از نیروهای عراقی سربازان ایرانی را در مرزهای کشور بدون هیچگونه ترحمی کشت،

کسی که حتی به چوپانان ایرانی در مناطق مرزی هم رحم نکرد،

کسی که شخصا با مشت و لگد  به جان اعضای نگونبخت که حاضر به ماندن در سازمان جهنمی او نبودند، می افتاد،

کسی که اعضای مخالف خود را زندان و شکنجه نموده و نهایتا سربه نیست کرد،

کسی که به زنان تشکیلات تجاوز جنسی کرد،

کسی که زنان را مجبور کرد تا رحم شان را دربیاورند،

کسی که اطلاعات دانشمندان هسته ای ایران را برای ترور به اسرائیل داد،

کسی که سرآمد همه پلیدی ها ، زشتی ها  و ترورها و جنایات چند دهه اخیر در ایران است،

حال چگونه یک شبه عابد شده و یاد مردم ایران افتاده است؟

نگاه کنید این مردک دغلباز  و شاه مهره ترور و جنایت چه می گوید: « تلاش می‌کنم بنویسم. اما تصور صدهزار پیکر جان‌باخته، آرام و قرار باقی نمی‌گذارد.»

باید از این شیاد پَست فترت پرسید اگر اینگونه است، پس چرا شب و روزتان دمیدن در طبل تحریم های ظالمانه آمریکاست که حتی اجازه ورود یک قلم دارو را هم به ایران نمی دهد؟ آیا می شود اسم شما جنایتکاران و  تروریست ها را آدم گذاشت، تا چه رسد به اپوزیسیون و آلترناتیو و  هر کوفت و زهرمار دیگر.

اپوزیسیون کدام کشوری با دشمن مردمش همکاری می کند و حتی درخواست تحریم های بیشتری هم می دهد؟

اگر « خلق قهرمان ایران » اینقدر برای شما ارزش دارد پس چرا  همین خانواده های اعضای خودتان را که نزدیک ترین آدم ها به شما هستند و سالها در حسرت دیدار فرزندانشان بسر می برند را اینگونه به باد فحش و ناسزا می گیرید؟ و یک ارتباط و دیدار ساده را از آنان دریغ می کنید؟

باید گفت شما در آخرین لحظات عمرتان هم دست از فریبکاری و شیادی برنداشتید، و اینگونه دهان ناپاک تان را به دروغ و با فریبکاری به حمایت از مردم ایران می گشایید؟ شما بدترین دشمن مردم ایران هستید تاریخ یک صد ساله ایران به خود دیده است.

اگر شما درد مردم را در دل داشتید هرگز به کشورتان خیانت نمی کردید، هرگز هم آغوش بیگانگان نمی شدید.

اکنون بیش از ۴۰ سال از آن روزهای سخت که شما آفت جان جوانان ایرانی شدید می گذرد. چهل سال خیانت، چهل سال ترور و مزدوری و وطن فروشی.

حال بنگرید روزگارتان را که چگونه با پس گردنی مردم، از ایران و عراق بیرون رانده شدید و کیلومترها دور از خاک ایران، در کشور آلبانی با انواع درد و مرض به خود می لولید تا  اینگونه برای عبرت آموزی در موزه تاریخ در معرض دید قرار بگیرد.  

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو