آنچه که آشکار است فسادی است که با ظاهری متفاوت ولی با محتوایی یکسان در هر دو طیف سلطنت طلبی یعنی؛ رضا پهلوی و مجاهدین نهادینه شده است. اگر خانواده پهلوی های بطور آشکار غرق در فساد هستند، رجوی هم به اسم قوانین فرقه مجاهدین و با راه اندازی حرمسرا تلاش کرد زنان را با تجاوز جنسی و درآوردن رحم آنان به آنچه که «قله رهایی» در ایدئولوژی این فرقه نامیده می شود برساند.

انتشار عکس های خصوصی همسر آقای رضا پهلوی در کنار یک مرد فرانسوی که این روزها در فضای مجازی انتشار یافته است جنگ رجوی با رضا پهلوی را وارد فاز جدیدی کرد.

بنابر اخبار موثق، گفته می شود سرنخ انتشار این عکس ها در فضای مجازی به عوامل مجاهدین بر می گردد تا بدین ترتیب رجوی از رضا پهلوی که در مصاحبه با شبکه منو تو مجاهدین را مورد انتقاد قرار داد انتقام بگیرد.

رضا پهلوی روز ۲۶ دیماه ۱۴۰۱  در مصاحبه با شبکه من و تو در پاسخ به سوال خبرنگار این شبکه درباره فرقه رجوی گفته بود: «من بر اساس اصول دموکراسیمی می پرسم که آیا رهبران این سازمان آمادگی دیالوگ باز و شفاف را دارند؟ در همین سوال اول کلی گرفتاری برایشان پیش می آید.»

رضا پهلوی در ادامه هم گفت: من مشکل می توانم باور کنم این سازمان ادعای دموکراسی و برابری کند ولی در خود آن سازمان زنان یک طرف و مردان یک طرف بنشینند و حجاب داشته باشند.

اما جالبی قضیه بازهم فریبکاری و دغلکاری شخص رجوی است. براساس اعلام سایت های رسمی مجاهدین ،گویا شخص رجوی از انتشار چنین عکس هایی ناراحت شده و شخصا آنرا محکوم کرده و کسی که خود غرق فساد جنسی است آنرا خلاف ایدئولوژی و اخلاقیات مجاهدین دانسته است!

اما در ورای همه اینها  آنچه که آشکار است فسادی است که با ظاهری متفاوت ولی با محتوایی یکسان در هر دو طیف سلطنت طلبی یعنی؛ رضا پهلوی و مجاهدین نهادینه شده است. اگر خانواده پهلوی های بطور آشکار غرق در فساد هستند، رجوی هم به اسم قوانین فرقه مجاهدین و با راه اندازی حرمسرا تلاش کرد زنان را با تجاوز جنسی و درآوردن رحم آنان به آنچه که «قله رهایی» در ایدئولوژی این فرقه نامیده می شود برساند.

حرف آخر اینکه هر دو طیف؛ یعنی هم مجاهدین با روسری، و هم سلطنت طلبان بدون روسری ،مظهر فساد اخلاقی و رفتار های لمپنی خاص خود هستند و تاریخ و مردم ایران هر دوی  آنان را بخاطر جنایات و وطن فروشی هایشان در طول دهه های گذشته مورد لعن و نفرین خود قرار داده و خواهد داد.

  • نویسنده : یوسف اردلان
  • منبع خبر : سایت راه نو