آیا می توان یک ایرانی با شرفی را پیدا کرد که از این فرقه و جنایات شان حمایت کند؟ مسلما جواب منفی است و این حاکی از زوال پایگاه اجتماعی این فرقه در ایران است. حتی اگر هزاران فرد از جنس همین دیوید امس هم پیدا شوند و از این فرقه و جنایاتشان حمایت کنند بازهم هیچ مشروعیتی برای این گروه در داخل کشور به ارمغان نخواهد آورد.

قتل دیوید آمس نماینده پارلمان انگلیس هرچند بعنوان یک عمل تروریستی محکوم است ولی گویا این حادثه برای سازمان مجاهدین بسیار دردناک بوده بنحویکه مریم رجوی او را در شمار «شهیدان» اعلام کرده است»!

نماینده پارمان انگلیس در تاریخ ۲۴ مهر در اثر یک حمله با چاقو کشته شد. پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس رسماً این حادثه را یک اقدام تروریستی اعلام کرده است.

دیوید آمس چند بار در همایش های نمایشی مجاهدین شرکت کرده بود و به عنوان سخنران حضور داشته است برای همین مریم رجوی برای گفتن تسلیت احساس دین کرده تا بلکه از قافله محکومیت این قتل عقب نماند.

جالب است که نماینده یکی از استعمار کننده ترین کشور جهان را این فرقه به عنوان مظهر دفاع از آزادی معرفی می کنند! کشوری که سالهاست سابقه تجاوز به سایر کشورها ، تاراج سرمایه های آنان و کشتار مردمان بیگناه را در پرونده خود دارد و  امروز نماینده چنین کشوری اینچنین معرفی می شود.

در حالیکه مردم ایران هنوز غارت منابع نفتی ایران توسط انگلیس در زمان شاه و یا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط انگلیس و آمریکا را از یاد نبرده اند.

حال با این فرمانی که مجاهدین جلو می روند و در دومین روز قتل دیوید آمس مقام او را به سطح «شهید» ارتقاء داده و برایش عزای عمومی اعلام می کنند، بر سر قبرش دسته گل اهدایی مریم رجوی را می گذارند هیچ بعید نیست شاهد برگذاری مراسم سوم و هفتم او در اردوگاه این گروه شیاد در آلبانی هم  باشیم.

دیوید آمس در سخنرانی خود در همایش های مجاهدین وعده آزادی به مردم ایران را می را میداد! ولی بهتر است بدانیم کشور او سالهاست همراه با آمریکا شدیدترین قطع نامه ها را بر علیه مردم ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسانده اند.

مریم رجوی با این کارش هم به شعور اعضای خود و هم به شعور میلیون ها ایرانی توهین می کند و او را به عنوان حامی آزادی و حقوق بشر معرفی می کند؟!

در حالیکه تمامی سخنرانان خارجی از جمله دیوید امس بدون استثناء به ازای دریافت پول حاضر به شرکت در همایش های این گروه تروریستی و فرقه ای  می شوند. بنحویکه دریافت پول توسط همین نماینده مقتول از مجاهدین در سایت پارلمان انگلیس هم ثبت شده است.

مریم رجوی نماینده کشوری را به عنوان مظهر آزادی معرفی می کند که از شرق تا غرب دنیا باعث کشته شدن میلیون ها انسان شده است. و پرونده سیاهی در طول تاریخ انسان در نقض فاحش حقوق بشر دارند.

آنچه باید مایه تاسف این فرقه باشد این است که سازمان مجاهدین نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور نیز در نزد مردم ایران پایگاه اجتماعی ندارد و مجبور است برای ادامه بقای سیاسی  این سازمان به سیاست مداران پولی خارجی  از جمله همین مقتول در زمان حیاتش آویزان شود.

اما آنچه که در این میان مطرح است اینکه؛ آیا می توان یک ایرانی با شرفی را  پیدا کرد که از این فرقه و جنایات شان حمایت کند؟ مسلما جواب منفی است و  این حاکی از زوال پایگاه اجتماعی این فرقه در ایران است. حتی اگر هزاران فرد از جنس همین دیوید امس هم پیدا شوند و از این فرقه و جنایاتشان حمایت کنند بازهم هیچ مشروعیتی برای این گروه در داخل کشور به ارمغان نخواهد آورد.

  • نویسنده : علی صدر
  • منبع خبر : سایت راه نو