تروریست خواندن گروههای حماس و جهاد اسلامی در شبکه های اجتماعی متعلق به فرقه رجوی و پنهان شدن سران مجاهدین در پشت محمود عباس خائن اوج وقاحت و دریدگی این فرقه منحوس و وطن فروش است که حاضرند به هر قیمتی شده اسرائیل جنایتکار را پشت خود نگه داشته و برای ادامه حیات ننگین شان اینبار از خون فلسطینیان ارتزاق کنند.

مسلما حمله وحشیانه شامگاه دیروز اسرائیل به بیمارستان المعمدانی غزه که به کشته شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر منجر شد نه تنها نشانگر نقض تمامی قوانین بین المللی جنگ، بلکه توحش به تمام معنای دشمن اسرائیلی است، توحشی که در هیچ یک از جنگ های تاریخ بشریت سابقه نداشته و اینچنین مردم جهان را در بهت و حیرت فرو نبرده بود.

مجریان جنایت المعمدانی، همان عاملان کشتار صبرا و شاتیلا هستند، و آمریکاییها که حمایت نامحدودی از اسرائیل کودک کش می کنند و هدایت این جنگ را بر عهده دارند، مسئول این کشتار هستند.

این کشتار به حدی فاجعه آمیز و ضد انسانی است که حتی برخی از مقامات اروپایی هم که حامی اسرائیل جنایتکار هستند  نتوانستند از کنار این جنایت وحشیانه بگذرند لذا  آنرا محکوم کردند.

اما در این میان کسانی هم هستند که با ایستادن در قسمت تاریک تاریخ همچنان خط اربابان خود را پیش برده و با لفاظی های چندش آور نه اسرائیل بلکه فلسطینیان و مبارزین حماس و جهاد اسلامی در قبال بمباران بی رحمانه بیمارستان غزه را محکوم می کنند. تروریست خواندن گروههای حماس و جهاد اسلامی در شبکه های اجتماعی متعلق به فرقه رجوی و پنهان شدن سران مجاهدین در پشت محمود عباس خائن اوج وقاحت و دریدگی این فرقه منحوس و وطن فروش است که حاضرند به هر قیمتی شده اسرائیل جنایتکار را پشت خود نگه داشته و برای ادامه حیات ننگین شان  اینبار از خون فلسطینیان  ارتزاق کنند.

آری پیام های این روزهای سران فاسد و بدنام مجاهدین عین شلیک از پشت به زنان و کودکان بی دفاع و مبارزین فلسطینی است، که  مسلما این خیانت ها در تاریخ ماندگار خواهد شد و دور نیست سران این فرقه هم پاسخ جنایاتشان در حق مردم ایران ، عراق و مردم فلسطین با شدیدترین مجازات ها را پس بدهند.

  • نویسنده : علی صدر
  • منبع خبر : سایت راه نو