مسعود رجوی این کوتوله متوهم 77 ساله بیمار که از ترس دستگیری و استرداد به ایران، در سوراخ موش خیزیده و تنها هنرش پیغام و پسغام های چند خطی صرفا برای روحیه دادن به «رزمندگان» سالمند و بیمار این فرقه در اردوگاه مانز آلبانی است، تلاش می کند نخود هر آشی باشد که در ایران پخته می شود.

از زمان آغاز دادگاه تهران در ارتباط با محاکمه سران فاسد و بدنام و تروریست مجاهدین و تعدادی از اعضای اصلی آن، که در جرم و جنایت بر علیه مردم ایران در دهه های گذشته دست داشتند روزی نبوده که رهبران این فرقه بدنبال بی اثر کردن نتایج این دادگاه نباشند.

مجاهدین هرچند در تبلیغات رسانه ای شان دادگاه تهران را به تمسخر می گیرند اما در اندورن در ترس و وحشت از استرداد و یا حتی لغو پاستورت های پناهندگی شان و یا ایجاد محدودیت در کشورهای ساکن، تلاش می کنند با دادن پولهای گزاف به سیاسیون از دور خارج شده ، دولت های اروپایی را تحت فشار قرار دهند تا مانع از هرگونه اقدامی در این رابطه شوند.

مسعود رجوی این کوتوله متوهم  77 ساله بیمار که از ترس دستگیری و استرداد به ایران، در سوراخ موش خیزیده و تنها هنرش پیغام و پسغام های چند خطی صرفا برای روحیه دادن به «رزمندگان» سالمند و بیمار این فرقه در اردوگاه مانز آلبانی است، تلاش  می کند نخود هر آشی باشد که در ایران پخته می شود.

در چنین وانفسایی و در حالیکه این فرقه هیچ نقشی در فضای سیاسی – اجتماعی کشورمان ندارد و سالهاست توسط مردم که از جغرافیای ایران بدور انداخته شده است، رهبرش  همچنان در توهم پایان ناپذیر خویش که طی دهه های گذشته هرگز نه با مردم و نه با هیچ رسانه ای رودروریی مستقیم و بی واسطه ای را نداشته غوطه خورده و در دنیای خیالی خویش به پیش می تازد.

بنابراین پیام اخیر این کوتوله شیطان صفت در ارتباط با موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران، که تماما فحش و ناسزاگویی است و نمی توان هیچ اخلاق سیاسی را در آن دید،  هم،  ناشی از همین توهم بی پایان این مردک خوشیفته بیمار است.

یعنی در حالیکه پلیس اینترپل برای دولت های اروپایی در ارتباط با این جنایت کار و تروریست تحت تعقیب که سابقه جنایاتش در حق مردم ایران به بیش از ۴ دهه بر می گردد اعلان قرمز صادر کرده است ، اما او همچنان فکر می کند برترین شخص در کل جهان است!!!

رجوی  تلاش می کند با اقدامات اینچنینی، خود و سازمانش را نه تنها در ردیف یک نیروی سیاسی حتی «تنها آلترناتیو» هم جا بزند!  اما واقعیت این است که مجاهدین با تمامی عرض و طولش یک فرقه تروریستی تحت تعقیبی است که دهه هاست  در خدمت سرویس های بیگانه بوده و همچنان به این خدمت ادامه می دهد. اراده  این فرقه ناشی از تصمیم دشمنان مردم ایران است.

نتیجه اینکه رهبر فاسد و بدنام این فرقه یعنی مسعود رجوی با ورود به مسائل سیاسی ایران و پیغام و پسغام دادن، هیچ تاثیری در تغییر نگاه مردم ایران در جایگاه این فرقه ندارد. علیرغم تمامی تقلای های مضحک و تلاش برای سیاسی نشان دادن مجاهدین، باید گفت از دید مردم ایران مجاهدین همچنان بعنوان یک فرقه تروریستی محسوب می شوند که باید در مورد آنان دادگاهی که هم اکنون در تهران در حال برگزاری است تصمیم بگیرد.

  • نویسنده : علی صدر
  • منبع خبر : سایت راه نو