اما حلقه  بعدی از این فعالیت ها سخنرانی مریم رجوی در اردوگاه این گروه در آلبانی بود که در تاریخ 17/01/98 تحت عنوان  «همبستگی و همدردی با هموطنان غرقه در سیلاب و ویرانی» در رسانه های اصلی این گروه درج و ویدئوی آن در معرض دید مخاطبان قرار داده شد. لفاظی های مریم رجوی  در این سخنرانی بازهم  در ارتباط با سیلاب های اخیر کشور و سؤاستفاده های تبلیغی از آن بود ولی آنچه که در قاب تصویر  دیده شد مشتی پیرمرد و پیرزنی بود که با دستان لرزان پرچم هایی که بدستشان داده شده بود را تکان می دادند. آنان نای شعار دادن هم نداشتند حال چه رسد به سرنگونی.

سیلاب های اخیر که از ابتدای شروع سال جدید اکثر استانهای کشور را فرا گرفت، بهترین بستر برای فعالیت های تبلیغی مجاهدین بشمار می رفت.

سیل برای رهبری مجاهدین در شرایطی که با بحرانهای عدیده تشکیلاتی مواجه است، یک موهبت بود.  تحلیل مریم رجوی این که باید بیشترین استفاده را از شرایط بوجود آمده کرد و لذا دستور آماده باش به تنها یگان ساییری خود که در آلبانی گردهم آورده است، صادر کرد. تا با سؤاستفاده از مصیبتی که بر اثر سیلاب های اخیر بر مردم ایران وارد شده اهداف اربابان خود را پیش ببرد.

در همین  رابطه چندین اطلاعیه از سوی مجاهدین  صادر گردید که محتوای تمامی آنها ناکارآمد نشان دادن نیروهای امدادی و کمک رسان به مردم سیل زده کشور بود.

مقابله با نیروهای نظامی بویژه سپاه ، نیروهای امدادی و شکاف انداختن بین مردم و ایجاد درگیری و بحران و هرج و مرج ،  اصلی ترین خط  رهبری مجاهدین در امتداد تحریم های آمریکا بشمار می رفت.

از سوی دیگر  استفاده تبلیغی از لفظ  «کانون های شورشی» وجه دیگر فعالیت های تبلیغی مجاهدین بود.

در اطلاعیه های صادره از سوی این گروه از  «کانون های شورشی» خواسته  میشد  که خود بطور مستقل برای کمک به سیل زدگان بروند. تا شاید حامیان غربی این گروه به این باور برسند که ممکن است مجاهدین در داخل کشور تعدادی حامی  داشته باشند.

اما حلقه  بعدی از این فعالیت ها سخنرانی مریم رجوی در اردوگاه این گروه در آلبانی بود که در تاریخ ۱۷/۰۱/۹۸ تحت عنوان  «همبستگی و همدردی با هموطنان غرقه در سیلاب و ویرانی» در رسانه های اصلی این گروه درج و ویدئوی آن در معرض دید مخاطبان قرار داده شد.

لفاظی های مریم رجوی  در این سخنرانی بازهم  در ارتباط با سیلاب های اخیر کشور و سؤاستفاده های تبلیغی از آن بود ولی آنچه که در قاب تصویر  دیده شد مشتی پیرمرد و پیرزنی بود که با دستان لرزان پرچم هایی که بدستشان داده شده بود را تکان می دادند. آنان نای شعار دادن هم نداشتند حال چه رسد به سرنگونی.

ولی  آنچه در پایان این نمایش مسخره ناخواسته به زبان مریم رجوی آورده شد آن روی سکه یاوه گویی های وی بود.

مریم رجوی گفت: «. . . نبرد مجاهدین چه در اشرف، چه در تهران و سراسر ایران در تمام این سال‌ها مضمون واحدی داشته و دارد و آن آزادی مردم ایران و نجات کشور از چنگال اختناق و فقر و ویرانی است . . .» بدین ترتیب وی هیچ اشاره یی به آلبانی و کسانی که پیش رویش نشسته بودند نکرد.

چند جمله بعد و برای دلجویی از اعضای سالمندی که متوسط سن آنان بالای ۶۰ سال است گفت: « . . . شما شاخص مقاومت و پایداری و جانفشانی در راه آزادی هستید . . . امروز نه فقط آزادی ایران و ایرانی بلکه شیرازه زندگی شهرها و روستاهای آن یعنی روستاهای سراسر ایران در گرو نبردتان برای سرنگونی رژیم آخوندی است. . . »؟؟؟!!!

البته اینگونه لفاظی ها از سوی مریم رجوی تازگی ندارد.

ولی باید به مریم رجوی گفت در کشوری که مجاهدین همچنان بعنوان منافقین خوانده می شوند، درکشوری که مردم آن علیرغم انبوه مصیبت و مشکلات در سیلاب های اخیر که در تاریخ یکصد ساله ایران بی سابقه است،  نه تنها تحت تاثیر تبلیغات این گروه مزدور قرار نگرفتند، بلکه نفرت شان از مجاهدین بدلیل حمایت از تحریم های آمریکا که مانع از رسیدن کمک  دیگر کشورها به ایران را نیز  باعث شد،  هرچه بیشتر گشت.

در کشوری که دانشجویان ارشد و دکترای آن در رشته های علوم انسانی بویژه علوم سیاسی تجزیه و تحلیل فعالیت های تروریستی و خیانت بار مجاهدین طی دهه های اخیر را بعنوان پروژه پایان نامه های خود انتخاب و از آنها دفاع می کنند، و در کشوری که از برنامه تلویزیونی مجاهدین که بدون هرگونه پارازیتی دریافت میشود توسط مردم بطور خودجوش تحریم میشود و از آن  بعنوان سیمای شیطان نام می برند،

در کشوری که زنان و مردانش اقدامات ضد انسانی مریم رجوی در درآوردن رحم زنان، طلاق های اجباری به سبک کلیسا و تجاوز جنسی رهبر مفقودالاثرشان به زانان درون تشکیلات و در یک کلام نابود کردن بنیان خانواده را لعن و نفرین می کنند، اینگونه تشبثات تلاشی بی حاصل است.

بدین ترتیب باید گفت؛ وضعیت فلاکت بار مجاهدین که اکنون به یک اردوگاه در آلبانی با تعدادی اعضای بیمار و افسرده و پیر و فرسوده ختم می شود حاصل بیش از ۴۰ سال خیانت این گروه  در حق مردم ایران و مزدوری به بیگانگان است.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو