اهدافی را که امروزه فرقه رجوی آنها را دنبال می کند در راستای ایجاد آشوب در ایران است به هر دلیل و هر بهانه ای به دنبال این آشوب ها و اتفاقات هستند از اعتراض به حقوق دریافتی کارگران گرفته تا امروز که متروپل این بهانه را برای آنها فراهم کرده.

حادثه فرو ریختن ساختمان متروپل نه تنها مردم آبادان را داغ دار کرد بلکه قلب همه ی مردم ایران را به درد آورد .

در این میان که همه مردم ایران از این حادثه شوک آور آزرده خاطر شده بودند عده ای مانند فرقه رجوی به دنبال ماهی گیری از این آب گل آلود بود تا از حادثه تلخ آبادان بهره برداری رسانه ای بکند.

قبل از این حادثه فرقه رجوی تلاش می کرد فضای عمومی جامعه را به خاطر افزایش قیمت برخی از کالا ها به خشونت بکشاند ولی در آن مرحله با شکست مواجه شد و مجبور شد دوباره به لانه خود بخزد و منتظر اتفاق دیگری باشد.

متروپل بهترین بهانه برای از سرگیری عملیات روانی در کانال های این گروه تروریستی در فضای مجازی بود و دوباره بمباران رسانه ای این فرقه به همراه سایر رسانه های معاند شروع شد تا از هیجان و خشم مردم بتواند به نفع خود استفاده کند.

رهبران مجاهدین سراسیمه با پیام های خود وارد صحنه شدند. مریم رجوی پیام های تبریک خود را شروع کرد و از مردم به خاطر حضور در خیابان ها تشکر کرد!

مسعود رجوی رئیس این فرقه تروریستی که ذات ناپاکش با خشونت عجین شده است دستور می دهد که باید مردم با سلاح به خیابان ها بیایند!

گویا این مردک ابله هیچ بویی از انسانیت نبرده است و از هر اتفاق تلخی که در ایران می افتد می خواهد به نفع خود استفاده کند و دوست دارد عزاداری مردم آبادان را به نام خود مصادره کند.

البته مردم آبادان سالها پیش جواب این خائنان به وطن را داده اند و در زمانی که فرقه رجوی در جنگ ایران و عراق مقابل سربازان و نیروهای ایران ایستاده بودند مردم غیور آبادان در مقابل موشک ها و تانک های عراقی سینه سپر کردند تا آرامش امروز ایران مدیون آنها باشد.

اهدافی را که امروزه فرقه رجوی آنها را دنبال می کند در راستای ایجاد آشوب در ایران است به هر دلیل و هر بهانه ای به دنبال این آشوب ها و اتفاقات هستند از اعتراض به حقوق دریافتی کارگران گرفته تا امروز که متروپل این بهانه را برای آنها فراهم کرده.

رهبر فاسد و بدنام  این فرقه طوری برای مردم ایران و آبادان پیام می‌فرستد که گویی هنوز کسی هست که از او حمایت کند. در حالیکه او بخاطر چندین دهه خیانت و جنایت و وطن فروشی تحت تعقیب مردم ایران است.

با توجه به اینکه فرقه رجوی مجبور است به حامیان مالی و سیاسی خود از عملکرده های خود گزارش بدهد به همین دلیل باید هر اعتراضی را در ایران رصد کند و با پوشش رسانه ای این اعتراضات و پیام های کاذبی که از طرف رهبران فرقه رجوی در این اعتراضات صادر می شود با این کار آن اعتراضات را به نام خود تمام می کنند تا برای حامیان خود گزارشی از عملکرد خود داشته باشند.

مردم استان خوزستان و شهر آبادان به خوبی می دانند عزای آنها باعث شادی و دلگرمی گروههای معاند منجمله فرقه رجوی می باشد به همین دلیل سالهاست که در برابر خائنین به وطن ایستاده اند.

قبل از هر موضوعی مریم و مسعود رجوی باید به این سوال پاسخ بدهند که چرا مردم ایران را در سختی ها و جنگ تنها گذاشتند و بر علیه آنها فعالیت کردند و امروز چطور می توانند برای این مردم پیام صادر کنند؟ فرقه ای که از کشتار مردم ایران در هر زمانی حمایت کرده حال چطور می شود دلسوز مردم ایران باشند؟

بنابراین تفاله های سیاسی بنام مجاهدین تا زمانی که در راستای اهداف دشمنان ایران کاربرد دارند مورد استفاده قرار می گیرند و گرنه هیچ جایگاهی  برای صاحبان غربی خود ندارند و  حاضر به پذیرش آنها هم در کشورهای خودشان  نیستند. اکنون نیز در گوشه ای پرت افتاده از اروپا دوران سلامندی خود را سر می کنند تا به قبرستان مانز در آلبانی برسند.

  • نویسنده : علی صدر
  • منبع خبر : سایت راه نو