باید به رجوی گفت ما یه وطن داریم به نام ایران، برای شکستش ناراحت می شویم و برای بردش خوشحال. مثل شما وطن فروش و بی وطن نیستیم که آواره و دربدر باشیم تا هرکس جلومان استخوانی انداخت دم تکان دهیم. تُف به ذات کثیف تان.

این مردک فاسد و وطن فروش، مسعود رجوی را میگم، طی دو ماه اخیر خودشو کشت تا بگه ما هم هستیم اما مردم که به کنار ، حتی سایر وحوش ضد انقلاب هم آنها را تروریست خوانده و به تجمعاتشان راه ندادند. حال این جماعت متوهم با رهبر ۷۵ ساله با چهره ای کریه و شیطان منظر که سازمانش تنها عکس های ۳ دهه پیش او را نمایش می دهند می خواهند راهی ایران نیز بشوند! 

مریم رجوی معلوم الحال هم با توئیت زدن خودشو پاره کرد. اما مردم بویژه زنان و دختران ایرانی نه تنها به اندازه یک سگ هم بهش محل نگذاشتند. بلکه در فضای مجازی از این زن بی رحم و قاتل خواستند تا زنان گرفتار در این فرقه مخوف را آزاد کند.

روز چهارشنبه ۹ آذر هم در دروغی بزرگ که خطاب واقعی آن  اعضای قرنطینه شده  این فرقه در آلبانی بودند مدعی شد ؛  مردم از باخت تیم ایران خوشحال بوده و جشن گرفتند! معلوم است که ایشان حال و روز خوبی ندارد و اطرافیانش ترسیده اند اگر اخبار واقعی را بهش بگند و اینکه علیرغم باخت تیم ملی چطور شمار زیادی از هواداران فوتبال ایران برای استقبال از ملی‌پوشان، در فرودگاه حاضر شدند، خودش سقط و اعضاء نیز ناامیدتر از قبل شوند.

باید به رجوی گفت ما یه وطن داریم به نام ایران، برای شکستش ناراحت می شویم و برای بردش خوشحال. مثل شما وطن فروش و بی وطن نیستیم که آواره و دربدر باشیم تا هرکس جلومان استخوانی انداخت دم تکان دهیم. تُف به ذات کثیف تان. اگر ما ملت ایران در فوتبال باختیم شما در شرافت بازنده اید. ما غم وطن داریم و در آرامشیم. اما شمایان همیشه پریشان حالید، پس تا ابد در همین حالتان بمانید.

از سوی دیگر رجوی سرگردان و غارنشین که هم اکنون با انواع و اقسام بیماریها  بویژه بیماریهای آمیزشی ناشی از کثافت کاریهای دوران حضورش در خاک عراق بسر می برد ، همچنان در حال فریبکاری در حوزه های دیگر نیز هست.

رهبران فرقه فاسد مجاهدین، همچنان از توسری زدن های اربابانشان مثل مار زخم خورده به خود می پیچند. اکنون هم کاسه گدایی بدست گرفته تا با التماس و زاری و از سر ناچاری از حامیان پولی خود در آمریکا که آنها هم آدم های معلوم الحالی هستند ، بخواهد بر علیه اظهارات اخیر رابرت مالی بر علیه این فرقه افراطی و تروریست مجاهدین مبنی بر اینکه آنها نه تنها در ایران دارای پایگاه اجتماعی نیستند بلکه با اعضای خود هم بدرفتاری می کنند اعلام موضع کنند.

بدین ترتیب فرقه ای که دهه‌ها در خدمت سرویس اطلاعاتی آمریکا بود اینچنین مثل یک دستمال کثیف دور انداخته می شود. حال طنز روزگار این است که رهبران چنین فرقه ای جنایتکار و وطن فروش در اوج بی شرفی تمام، ادعای اپوزیسیونی هم داشته باشند!!!

  • نویسنده : علی صدر
  • منبع خبر : سایت راه نو