سازمانی که روزی در قلب تهران ادعای انقلابی گری می کرد اکنون بنگرید حال و روزشان را که کارشان شده جمع آوری ادله برای اثبات تقلب در انتخابات آمریکا و بدتر از همه اینکه ترامپ را حامی مردم ایران جلوه دهند!!!

وضع و حال این روزهای فرقه رجوی در جریان نفس گیرترین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ آمریکا و شکست بدترین مرد جهان واقعا دیدنی است.

رجوی و دارو دسته اش امروز نظاره گر شکست مردی هستند که تمام امید این فرقه بدنام و فاسد برای حمله به ایران به شمار می رفت.

فردی که بشکل عریان و بی سابقه انواع و اقسام تحریم ها را بر علیه مردم ایران راه انداخت، سردار خلقی را ترور کرد، تا توانست از فرقه بدنام رجوی بعنوان ستون پنجم در فضای مجازی بیگاری کشید. آنان با سوار بر مشکلات معیشی و اجتماعی ناشی از تحریم ها ، بر روح و روان مردم تاختند و بر درد و رنج شان افزودند، تا برگ دیگری از خیانت و وطن فروشی شان را بر یاد و خاطره مردم ایران حک کنند.

اکنون که دماغ کوتوله گرگ پیر به اندازه کافی آویزان است بازهم رضایت نداده و حال بدنبال جمع آوری ادله لازم برای تقلب در انتخابات آمریکاست!

باند مفلوک رجوی که در سانه های رسمی شان سعی می کنند نقش آدم های بی تفاوت نسبت به انتخابات آمریکا را بازی کنند و صرفا چند خط خبر و البته بدون موضعگیری درج کنند، اما در پستو و در شبکه های اجتماعی با انواع حساب های کاربری فیک، غوغایی بپاست. تا در واپسین روزهای عمرشان به وظایف محوله عمل کنند.

سازمانی که روزی در قلب تهران ادعای انقلابی گری می کرد اکنون بنگرید حال و روزشان را که کارشان شده جمع آوری ادله برای اثبات تقلب در انتخابات آمریکا و بدتر از همه اینکه ترامپ را حامی مردم ایران جلوه دهند!!!

خنده دارترین قسمت این اقدام استفاده از همان شیوه های دروغ در انتشار اخبار ایران در کانال های تلگرامی این گروه  اینبار در مورد اخبار انتخابات آمریکاست. معمولا بخاطر اینکه دروغ گفته شده پای خودشان نوشته نشود آنرا به نقل از یک کاربر ناشناس که خبر را برایشان فرستاده درج می کنند.

اما بهترین تعریف از ترامپ آن چیزی است که نشریه کلمبیایی «ال تیِمپو» در گزارشی با موضوع وقایع اخیر در انتخابات آمریکا و اینکه ماندن ترامپ در سمت ریاست جمهوری این کشور هم برای آمریکا و هم برای جهان آسیب زا خواهد بود، نوشت: ترامپ در مرز دیوانگی و اختلال شخصیت قرار گرفته است.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو