با نگاهی ساده در بطن این تجمعات و اغتشاشات متوجه می شویم هیچ اسمی و تصویری از این فرقه تروریستی مجاهدین مطرح نمی شود و سرپل های وطن فروش آن براین نکته عصبانی بوده اند که چرا تظاهرات کنندگان بجای شعارهای این فرقه شعار زن زندگی و آزادی را !!! را سر می دهند و برای این موضوع همه پرسی هم گذاشته می شود.

قریب به ۲۹ روز از حوادث و ناآرامی های روزهای اخیر که با فوت مرحومه مهسا امینی دختر سقزی آغاز شده بود می گذرد. فرقه رجوی باتوجه به اخراج اش از کشور عراق در سالهای گذشته و انتقال اجباری به کشور آلبانی آنهم با وساطت و ساپورت مالی امریکا برای دولت وقت آن کشور، برای ایجاد گستره کارسیاسی و تبلیغی خود از همان اوان ناچارا به فضای مجازی و انواع پیام رسان های موجود و پرطرف دار روی آورد.

ضمن اینکه جذب موردی و یا حفظ مواجب بگیرانی از سیاستمداران برکنارشده اروپایی و امریکایی را همانند اواخر حضورش در پادگان اشرف در عراق ، دنبال نمود .  یادمان باشد مسعود رجوی بلافاصله شعار ایجاد ۱۰۰۰ اشرف و کانون اشرفی را همان زمانها مطرح کرد که اینک از آنها بانام کانونهای به اصطلاح شورشی یاد می کند.

بنظر می رسد پروسه کاری این کانونهای شورشی ابتدا با جذب تیپ های اغلب غیرسیاسی و حدودا ۱۵ تا ۱۹ ساله در بعضی پیام رسانهای موجود آغاز که گاها در بدو شروع کارهای بسیار سطح پایین تبلیغی دستگیر و یا خودشان موضوع را راکد و غیرفعال می نمایند و یا در بعد اولین اقدام تبلیغی دستگیر و به مراجع قضایی سپرده می شوند.

تقریبا در تمامی این ارتباطات دروغ های افراطآمیز و غیرانسانی فرقه به مخاطبین ارائه می شود و مصادیق ظالمانه فریب و کلک بوضوح دیده می شود … در اتفاقات اخیر ، فرقه تروریستی مجاهدین نتوانست از مرتبطین خود در کف خیابان ها بهره ببرد چراکه سطح سواد و کاراکتر اجتماعی اندک نفرات متصل بسیار اندک خیلی پایین بودند و توانایی نقش آفرینی را نداشتند.

رصد مداوم کانال و گروههای تلگرامی و اینستاگرامی یهترین فرصت حرامی بود که رهبری این فرقه می توانست فراخوان های اغلب تحقق نیافته را انجام دهد . البته در بعضی از فراخوانهای تحقق یافته نیز فراخوان های اقشار صنفی همانند دانشجویان را بازانتشار نموده بود و هیچ نقشی و پایگاه اجتماعی سیاسی را نداشت تا با دست باز به برپایی تظاهرات حتی اندک مبادرت نماید.

در هر حال جریان اعتراضات اولیه ، با سواستفاده کشورهای دشمن از جمله اسراییل ، عربستان سعودی و امریکا بسرعت به ناآرامی و اغتشاشات لازم منتهی گردید . همانند گذشته نقش رهبری مجاهدین در بزرگنمایی گاها تظاهرات و تجمع دانشجویی ۱۵۰ نفره در فلان دانشگاه و . . . و یا تجمعات بسیار محدود نوجوانانه محله محور در چند نقاط شهرهای مختلف آغاز شد . . .

با نگاهی ساده در بطن این تجمعات و اغتشاشات متوجه می شویم هیچ اسمی و تصویری از این فرقه تروریستی مجاهدین مطرح نمی شود و سرپل های وطن فروش آن براین نکته عصبانی بوده اند که چرا تظاهرات کنندگان بجای شعارهای این فرقه شعار  زن زندگی و آزادی را !!! را سر می دهند و برای این موضوع همه پرسی هم گذاشته می شود.

در این تجمعات به هیچ رهبری اپوزوسیون خارج کشوری اشاره ای دیده نمی شود و شاید این ایده پیچیده اسراییل غاصب باشد که توازن را برای گروههای خارج نشین حفظ و فضای مملکت را در آشوب و حتی برای سالهای بعد و دیگر هم خواب آشفته خود را نشخوار کند . همصدایی دیوانه وار مسعود رجوی از مخفیگاهش در چندین مورد با رسانه های عربستانی و انگلیسی و لاف زدن های احمقانه وی هیچ گره گشایی و ثباتی را در حفظ شرایط فعلی بوجود نخواهد آورد و برای پیام های روزانه مریم رجوی هم بنظر می رسد تره ای خرد نمی شود. شاید برای مصارف داخلی در پایگاه اشرف ۳ و اعضای نگون بخت آنجا تسکینی باشد . بلاشک ارزیابی های مناسب میدانی توسط مسئولین و تخلیه هیجانهای اجتماعی بعض قشرهای حاضر در تجمعات محدود ساز و کارهای مطلوبی را در روند کاهش سریع ناآرامی ها رقم خواهد زد .

  • نویسنده : سیامک جم
  • منبع خبر : سایت راه نو