بایگانی‌های آذرآب، آشوب، ایران، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، مریم رجوی، هپکو - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مجاهدین و توهم «قیام» در ایران ۱۴ آذر ۱۳۹۸
مقاله

مجاهدین و توهم «قیام» در ایران

مریم رجوی بخوبی می داند که آفتاب عمرش بر لب بام است. او همچنان در حسرت پای گذاشتن بر خاک ایران و برآورد شدن آرزوهایش است. او بخوبی می داند که هرگز از گندم ری نخواهد خورد. بنابراین سرنوشتی که برای شوهر بیمارش رقم خورد در انتظار او هم هست.