بایگانی‌های آذربایجان غربی، آلبانی، اشرف، پوران نوایی، جامععه شناسی، دانشگاه پیام نور، دکتر لیدر نوایی، سازمان مجاهدین خلق، عراق، فرانسه، فرقه رجوی، گفتگو، لیبرتی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
دکتر لیدر نوایی استاد دانشگاه و پژوهشگر: «مجاهدین» مانع دیدار من با خواهر بیمارم پوران در کشور فرانسه شدند. ۰۹ آذر ۱۳۹۸
گفتگو

دکتر لیدر نوایی استاد دانشگاه و پژوهشگر: «مجاهدین» مانع دیدار من با خواهر بیمارم پوران در کشور فرانسه شدند.

قرار بود سال پیش من در یک همایش آمار در کشور فرانسه شرکت کنم و خواهر بیمارم را که عضو مجاهدین است در آنجا ببینم. ما همه ی کارها را انجام دادیم وقتی جدیت ما را دیدند گفتند نیازی نیست شما همدیگر را ملاقات کنید. این یعنی برده داری. یعنی فرقه. یعنی جنایت.