بایگانی‌های آذربایجان غربی، آلبانی، جعفر خسروی، خانواده های استان آذربایجانغربی، دکتر اولسی یازچی، سعید محمدنژاد، سیاوش محمدنژاد، علیرضا فرجی پور، فرقه رجوی، محمدرضا فرجی پور، محمدرضا محمدنژاد، نقده - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
ارتباط زنده خانواده خسروی و فرجی پور با روزنامه نگار آلبانیایی-درخواست کمک از دولت آلبانی برای دیدار با عزیزان گرفتارشان در فرقه رجوی ۲۰ مهر ۱۳۹۹
گفتگو

ارتباط زنده خانواده خسروی و فرجی پور با روزنامه نگار آلبانیایی-درخواست کمک از دولت آلبانی برای دیدار با عزیزان گرفتارشان در فرقه رجوی

آقای جعفر خسروی : سوال ما این است که طی این سالها آیا افراد داخل سازمان تلفن نداشتند که با خانواده هایشان صحبت کنند؟ آنها از چیزی ترس داشتند که مانع این می شد که با خانواده هایشان تماس بگیرند. این ترس باعث می شود که فردی که در سازمان حضور دارد حتی نتواند برای یکبار هم شده با خانواده خود تماس بگیرند.