بایگانی‌های آذربایجان غربی، آلبانی، خاطرات، سازمان مجاهدین خلق، سعید باقری، فرقه رجوی، قادر رحمانی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
حس مشترک، شیرینی زندگیِ بدون فرقه رجوی ۱۰ شهر ۱۳۹۸
خاطرات

حس مشترک، شیرینی زندگیِ بدون فرقه رجوی

در طول این مهمانی یک آرزو بیشتر نداشتم و آن این بود که این لحظات و فیلم های آن را ای کاش می توانستم نشان افراد اسیر در فرقه رجوی بدهم و به آنها بگویم که فردا دیر است می توانید امروز شروع کنید و آزاد باشید. آنکه خانواده ها را از همدیگر و ما را از آنها گسست رجوی و ایدئولوژی فرقه ای او بود.