بایگانی‌های آذربایجان غربی، آلبانی، زلزله، سازمان مجاهدین خلق، علیرضا نمازدوست، فرقه رجوی، گفتگو، لطیف نمازدوست - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
پدر علیرضا نمازدوست: «مجاهدین» پسرم را در ترکیه دزدیده و به عراق بردند. ۱۶ آذر ۱۳۹۸
گفتگو

پدر علیرضا نمازدوست: «مجاهدین» پسرم را در ترکیه دزدیده و به عراق بردند.

لطیف نمازدوست: «مجاهدین» در چیزی که مهارت کافی دارند خشونت ورزی ، ترور و آدم کشی است. وقتی هم برادرم بعد از نزدیک به 40 سال با ما تماس گرفت و صحبت کرد هیچ احساس و عواطف خانوادگی در او ندیدیم. ضمن اینکه وی حتی بهنگام صحبت با ما نیز تحت کنترل دیگر افراد فرقه بود.