بایگانی‌های آذربایجان غربی، آلبانی، گفتگو، مجاهدین، محمدعلی جمالی، مختارعلی جمالی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
دیدار با آقای مختارعلی جمالی در دفتر انجمن نجات استان آذربایجان غربی ۱۵ ارد ۱۳۹۸
گفتگو

دیدار با آقای مختارعلی جمالی در دفتر انجمن نجات استان آذربایجان غربی

خانواده برای مجاهدین اصلی ترین دشمن محسوب می شود. بنحویکه حتی فکر کردن به خانواده توسط اعضا نیز جرم محسوب شده و مجازات تشکیلاتی دارد.  پدیده ای که جز در فرقه ها در جای دیگری مشاهده نشده است.