بایگانی‌های آذربایجان غربی، ارومیه، حمید گشسبی، خانم ماریا آرنا رئیس زیرکمیته حقوق بشر پارلمان اروپا، سازمان مجاهدین خلق، عراق، فرقه رجوی، نادر گشسبی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
پیام آقای حمید گشسبی، به برادرش نادر گشسبی، مستقر در اردوگاه مجاهدین در آلبانی، و مقامات دولت این کشور ۰۱ آبا ۱۳۹۹
نامه ها

پیام آقای حمید گشسبی، به برادرش نادر گشسبی، مستقر در اردوگاه مجاهدین در آلبانی، و مقامات دولت این کشور

خانواده گشسبی می گوید: تلاش های زیادی کردیم تا خبری از سلامتی نادر بدست آورده و حداقل برای ثانیه هایی با وی تماس تلفنی داشته و صدای او را بشنویم ولی تاکنون ثمری در پی نداشته است. اکنون 36 سال از رفتن نادر می گذرد نه نامی و نه نشانی.