بایگانی‌های آذربایجان غربی، انقلاب ایدئولوژیک، خانواده، خوی، خیابان الرشید، سرپل، سیفی، عراق، فرقه رجوی، قرارگاه اشرف، موزرمی، میرباقر صداقی، یشیل کوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
از رویا تا واقعیت، از خانواده تا  قرارگاه اشرف ۱۱ شهر ۱۳۹۸
خاطرات

از رویا تا واقعیت، از خانواده تا قرارگاه اشرف

در دلم هوای تماس با خانواده و پدر و مادر را داشتم. در سازمان طرح اینگونه مسائل جرم و نوعی خیانت محسوب می شد. چه شبهایی که تنها به یاد پدر و مادرم با گریه سپری نکردم. آرزو می کردم کاش هرگز پای در این قرارگاه نمی گذاشتم. ولی خیلی زود و با دیدن وضعیت کسانی که اعلام جدایی می کردند فهمیدم که به این زودی ها این فراق به سر نخواهد آمد. و شاید هم تا ابد در حسرت دیدار خانواده ام بمانم.