بایگانی‌های آذربایجان غربی، باقر حبیب پور، فریبا حبیب پور، مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
پدری که در حسرت دیدار فرزندش دار فانی را وداع گفت ۲۸ بهم ۱۳۹۷
خبر

پدری که در حسرت دیدار فرزندش دار فانی را وداع گفت

خانم فریبا حبیب پور از جمله جوانانی بود که در دهه شصت در دام فرقه رجوی گرفتار آمد و اکنون به مدت 37 سال است که  سران فرقه رجوی اجازه هیچ ارتباطی به وی با خوانواده اش را نداده است.