بایگانی‌های آذربایجان غربی، سازمان مجاهدین خلق، صدام حسین، صلیب سرخ، عراق، فرقه رجوی، کلنل تورلاک، مقصود محمدزاده، منصور محمدزاده - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
نامه آقای منصور محمدزاده به برادر سربازش مقصود ، گرفتار فرقه رجوی در آلبانی ۰۷ مهر ۱۳۹۹
نامه

نامه آقای منصور محمدزاده به برادر سربازش مقصود ، گرفتار فرقه رجوی در آلبانی

آقای منصور محمدزاده: صدام علیرغم اینکه دشمن مردم ایران بود ولی به اسرا این اجازه را داده بود که با خانواده هایشان از طریق صلیب سرخ جهانی تماس بگیرند ولی از زمانیکه برادرم بدست فرقه رجوی به اسارت دوباره رفت تمامی آن نامه ها و تماس ها نیز قطع شد.