بایگانی‌های آذربایجان غربی، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، مادران، مادران قربانیان فراموش شده رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
اشک های مادران ۲۸ مرد ۱۳۹۸
شعر و ادب

اشک های مادران

می خواهید بدانید، درمان درد شما چیست؟ اشکهای مادرانی است که همچون بلور صاف و زلال سرازیر می شوند تا شما را از هر آنچه که آلودگی رجویست پاک و شستشو دهند پس باور کنید با این اشکها آنها می خواهند دلهای پوسیده شما کمی خیس بخورد. زنگار فرقه زدوده شود. تا به خود آیید و خود رها سازید.