بایگانی‌های آزادی خرمشهر - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
فرازهایی از تاریخ خیانت بار مجاهدین، قسمت هشتم: بمناسبت سوم خرداد سال ۱۳۶۱ ، سالروز آزادسازی خرمشهر ، جاسوسی مجاهدین در لباس پزشکی برای ارتش عراق ۰۳ خرد ۱۴۰۲
مقاله

فرازهایی از تاریخ خیانت بار مجاهدین، قسمت هشتم: بمناسبت سوم خرداد سال ۱۳۶۱ ، سالروز آزادسازی خرمشهر ، جاسوسی مجاهدین در لباس پزشکی برای ارتش عراق

موضوعی که خیلی به ما آسیب رساند جاسوسی در لباس پزشکی و پرستاری بود، ما بعد از پیروزی انقلاب فرصتی نداشتیم پزشک یا پرستار تربیت کنیم بخشی از پزشکان و پرستاران عضو (فرقه تروریستی مجاهدین) بودند و با جمع آوری اطلاعات و در اختیار قرار دادن آن به صدام ضربه زیادی به رزمندگان وارد کردند.