بایگانی‌های آلبانی، آمریکا، ان بی سی نیوز، اوکراین، رودی جولیانی، سازمان مجاهدین خلق، عراق، مایکل موکاسی، واشنگتن، وزارت امور خارجه آمریکا - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
ان بی سی: مشکلات جدید جولیانی به علت همکاری با سازمان «مجاهدین» ۲۹ مهر ۱۳۹۸
رسانه

ان بی سی: مشکلات جدید جولیانی به علت همکاری با سازمان «مجاهدین»

ان بی سی نیوز: سازمان مجاهدین خلق در دهه‌ ۱۹۶۰ به عنوان جنبشی اسلامی – مارکسیستی تشکیل شد؛ این گروه پیشینه‌ای خونین دارد. مجاهدین متهم هستند شش شهروند آمریکایی را پیش از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ کشتند و در سال‌های متمادی پس از آن، دیپلمات‌های ایرانی را ترور کردند.