بایگانی‌های آلبانی، آمریکا، ایران، حمله آمریکا به حشدالشعبی عراق، سازمان مجاهدین خلق، سپاه پاسداران، فرقه رجوی، کاخ سفید، مریم رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
حمله آمریکا به حشدالشعبی و عکس العمل ناشیانه «مجاهدین» ۱۱ دی ۱۳۹۸
مقاله

حمله آمریکا به حشدالشعبی و عکس العمل ناشیانه «مجاهدین»

خطای محاسباتی کاخ سفید و مقامات آمریکایی نه تنها برنامه آشوب‌سازی آنها را در عراق تحت تاثیر قرار داد بلکه بن بست راهبردی جدیدی را نیز در مقابل این کشور به وجود آورد، زیرا با ورود به یک نقش علنی و وحشیانه در حمله به حشد شعبی، مجوز مشروع واکنش‌های غیرقابل محاسبه را علیه خود نیز صادر کرد. که می تواند تاثیرات گسترده ای بر وضعیت متحدان آمریکا در منطقه بگذارد.