بایگانی‌های آلبانی، آمریکا، ایران، پیام شماره 14 مسعود رجوی، جان بولتون، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، مایک پمپئو، وزیر خزانه داری آمریکا - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
رجوی بازیگری خیالی در دنیای سیاست ۱۳ مرد ۱۳۹۸
مقاله

رجوی بازیگری خیالی در دنیای سیاست

مطمئنا بازنشر حرفهای استیون منوچین وزیر خزانه داری، مایک پمپئو وزیر امور خارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا و مرد محبوب رجوی نشاندهند این است که این وامانده تنها به جنگی دل بسته است که ممکن است توسط آمریکا علیه ایران آغاز گردد. در هر شرایطی مطالب ضدانسانی و ضدایرانی نئوکان ها  مثل جان بولتون بعنوان مبنا و پایه «دمکراسی» !!! زینت بخش پیام های رجوی است تا با نشخوار آن به سالمندان این گروه در آلبانی روحیه بدهد.