بایگانی‌های آلبانی، آمریکا، بالکانزپست، پیکان، تروریسم، ژیان، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«مجاهدین» و بازی  تکراری «قیام»  و  «انقلاب» –  ۴۰ سال  تروریسم، ۴۰ سال توهم ۲۱ آذر ۱۳۹۸
مقاله

«مجاهدین» و بازی تکراری «قیام» و «انقلاب» – ۴۰ سال تروریسم، ۴۰ سال توهم

باید گفت؛ «مجاهدین» هرچند در تبلیغات رسانه ای خود از کلمات «انقلاب» و «قیام» بهره می برند ولی بخوبی می دانند که آنها تنها بازنده اصلی تحولات سیاسی و اجتماعی ایرانند. چرا که در هیچ تجمع اعتراضی در خصوص افزایش قیمت بنزین و حتی شرایط بعدی آن بصورت اغتشاش، نامی از فرقه رجوی در خیابانها برده نشد.