بایگانی‌های آلبانی، اتحادیه اروپا، ادی راما نخست وزیر آلبانی، خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
خانواده ها با درخواست ویزا از دولت آلبانی فرقه رجوی را به چالش کشیدند ۲۵ تیر ۱۳۹۹
مقاله

خانواده ها با درخواست ویزا از دولت آلبانی فرقه رجوی را به چالش کشیدند

در جریان پویش اخیر و ارسال طومار اینترنتی با بیش از 11250 امضا توسط خانواده ها هرچند مقامات رسمی آلبانی سکوت اختیار کرده اند ، ولی مجموعه قرائن و شواهد نشان می دهد که سران فرقه رجوی در رابطه با موضوع خانواده ها با دولت آلبانی با مشکلاتی مواجهند.