بایگانی‌های آلبانی، اشرف، بی بی سی فارسی، تیرانا، حسن حیرانی، رودی جولیانی، سازمان مجاهدین خلق، عراق، غلام میرزایی، فرقه رجوی، لیندا پرسلی و آلبانا کاساپی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
بی بی سی فارسی: مجاهدین خلق؛ گروهی که اعضایش نباید به سکس فکر کنند ۲۱ آبا ۱۳۹۸
رسانه

بی بی سی فارسی: مجاهدین خلق؛ گروهی که اعضایش نباید به سکس فکر کنند

بی بی سی: شش سال از زمانی که آلبانی میزبان مجاهدین خلق، یکی از گروه‌های اصلی مخالف حکومت ایران شده، گذشته است. صدها نفر از اعضای گروه آن را ترک کرده‌اند و تعدادی از آنها گفته‌اند که این کار به دلیل قوانین سفت و سخت سازمان در مورد تجرد و همین طور کنترل روابط اعضای خانواده بوده است. حالا ده‌ها نفر از اعضای رنج‌کشیده این گروه در تیرانا، پایتخت آلبانی هستند؛ نه می‌توانند به ایران برگردند و نه راهی به زندگی عادی دارند.