بایگانی‌های آلبانی، اشرف، خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی، رسانه آلبانیایی گازتا ایمپکت Gazeta Impakt، سازمان مجاهدین خلق، عراق، فرقه رجوی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مریم رجوی، نشریه آلبانیایی استاندارد - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
پویش ملی خانواده ها و واکنش های هیستریک سران فرقه رجوی ۰۷ تیر ۱۳۹۹
مقاله

پویش ملی خانواده ها و واکنش های هیستریک سران فرقه رجوی

دوری آلبانی از ایران که رجوی خیلی روی آن حساب باز می کرد هرگز نتوانست اراده فولادین خانواده ها را درهم بشکند. آنان توانستند با استفاده از ظرفیت فضای مجازی حرف هایشان را به گوش دولت مردان آلبانیایی، ارگانهای بین المللی و حقوق بشری برسانند، بنحویکه این کار توانست جای خالی آنان در پشت حصارهای اردوگاه این گروه در آلبانی را پر کند.