بایگانی‌های آلبانی، اشرف، دکتر نفیسه بادامچی لار، عراق، فرقه رجوی، مارتین کوبلر - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
چرایی افزایش بیماریها و مرگ های زودرس در گروه تروریستی «مجاهدین» ۲۶ شهر ۱۳۹۸
مقاله

چرایی افزایش بیماریها و مرگ های زودرس در گروه تروریستی «مجاهدین»

علت اصلی مرگ و میرها بنا به اعلام رسانه های رسمی این فرقه، بیماریهای صعب العلاج مانند سرطان و بیماریهای قلبی بوده است. مثل مرگ مرضیه رضایی در اردیبهشت سال 1397 و فخری اصفهانیان در دیماه 1396 که هر دو بر اثر بیماری سرطان به کام مرگ کشانده شده اند.