بایگانی‌های آلبانی، اشرف، سازمان مجاهدین خلق، عراق، فرقه رجوی، لیبرتی، مادران قربانیان فرقه رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مادران ۰۳ مرد ۱۳۹۸
شعر و ادب

مادران

اینجا قفسی دیگر در قلب آلبانی است. انتظار چه سخت است. گوشهایمان برای شنیدن فریادهایتان و چشم هایمان برای دیدن گامهایتان لحظه شماری می کنند. تا سختی فولاد و دیوارهای بلند اهریمنان رجوی را درهم شکنند.