بایگانی‌های آلبانی، اشرف 3، رغد صدام حسین، سازمان مجاهدین خلق، عراق، فرقه رجوی، مریم رجوی، مسعود رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
چرا رجوی به مردم عراق به زبان عربی پیام نداد؟ ۱۲ بهم ۱۳۹۸
مقاله

چرا رجوی به مردم عراق به زبان عربی پیام نداد؟

نتیجه اینکه هدف از دادن اینگونه پیام ها ، انحراف اذهان عمومی از پیشینه جنایتکارانه این گروه در خاک عراق و ایجاد شکاف بین خلق های ایران و عراق است. ضمن اینکه مثل همیشه خوراک سیاسی مناسبی برای سرگرمی اعضای بیمار این گروه در خاک آلبانی را فراهم می کند. تا حول آن «پروژه» نوشته و در نشست های «عملیات جاری» بخوانند.