بایگانی‌های آلبانی، اشپیگل، دویچه وله فارسی، مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
گزارش اختصاصی اشپیگل از کمپ مجاهدین خلق در آلبانی ۳۰ بهم ۱۳۹۷
رسانه

گزارش اختصاصی اشپیگل از کمپ مجاهدین خلق در آلبانی

تارنمای اینترنتی مجله "اشپیگل" گزارشی اختصاصی در مورد کمپ سازمان مجاهدین خلق در آلبانی منتشر کرده است. این گزارش با اشاره به سخنان شماری از اعضای سابق مجاهدین خلق آغاز می‌شود که از تمرین‌های هفتگی خود برای بریدن گلو با چاقو، شکستن دست و درآوردن چشم با انگشت گفته‌اند.