بایگانی‌های آلبانی، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن، دونالد ترامپ، سازمان مجاهدین خلق، عراق، فرقه رجوی، قرنطینه، لیبرتی، مسعود رجوی، ویروس کرونا - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مرگ های خاموش در فرقه رجوی ۱۳ دی ۱۳۹۹
مقاله

مرگ های خاموش در فرقه رجوی

خانم حمیرا محمدنژاد عضو پیشین مجاهدین: از حدود یک سالی که از پدیداری و گسترش ویروس کرونا می‌گذرد تعداد زیادی از اعضای سازمان درگذشته اند. اسامی و تعداد آنان دقیقا در دست نیست. و حتی احتمال آن می‌رود که هم اکنون سرد خانه های سازمان پر بوده ولی سازمان با زمانبندی فاصله دار آنها را اعلام بیرونی می کند.