بایگانی‌های آلبانی، ایران، خمرهای سرخ، سازمان مجاهدین خلق، صندوق رای، فرقه رجوی، کامبوج، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
جایگاه صندوق رای در مناسبات «مجاهدین» ۰۱ اسف ۱۳۹۸
مقاله

جایگاه صندوق رای در مناسبات «مجاهدین»

آیا دور از انتظار است که از رهبران «مجاهدین» بخواهیم حتی برای یکبار هم شده تحت نظارت ارگانهای بین المللی و تضمین حقوق و امنیت اعضاء و البته با حضور خانواده هایشان، صندوق های رای به اردوگاه این گروه در آلبانی برده شوند تا افراد برای یکبار هم شده حتی نه در رابطه با سازمان و رهبری آن بلکه در حداقل ها و اینکه از این به بعد در کجا و چگونه می خواهند زندگی کنند تصمیم بگیرند؟