بایگانی‌های آلبانی، تحریم انتخابات، رجوی، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
گواهی جهانیان بر حضور پرشور مردم در انتخابات و انکار عنادآمیز رجوی ۰۴ اسف ۱۳۹۸
مقاله

گواهی جهانیان بر حضور پرشور مردم در انتخابات و انکار عنادآمیز رجوی

شبکه خبری فرانس 24 با شروع انتخابات یازدهمین دور انتخابات مجلس ایران روز جمعه گفت: رای گیری به رغم تحریم‌های آمریکا، دعوت مخالفان به تحریم آن و بعضی خبرها در خصوص شیوع ویروس کرونا در برخی شهرها، درحال برگزاری است.