بایگانی‌های آلبانی، تلویزیون بی بی سی فارسی، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، کواکس، ویروس کرونا - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
عملیات روانی مشترک مجاهدین و بی بی سی بر علیه مردم ایران با واکسن کرونا ۰۲ دی ۱۳۹۹
مقاله

عملیات روانی مشترک مجاهدین و بی بی سی بر علیه مردم ایران با واکسن کرونا

منطقی ترین پاسخ به سران مجاهدین این است که شما نمی خواهد سنگ مردم ایران را به سینه بزنید، اعضای بیمار و مبتلا به ویروس کرونا در اردوگاه خودتان در آلبانی را دریابید که آنان را بصورت فله ای و گروهی و بدور از هرگونه رسیدگی های بهداشتی در ضد انسانی ترین شکل خود انبار کرده اید تا بمیرند.