بایگانی‌های آلبانی، توئیت جعلی، سیدغفار دریاباری، سیدمصطفی حجازی، قتل طلبه همدانی، مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
توئیت جعلی مجاهدین منجر به کشته شدن طلبه همدانی شد ۳۰ ارد ۱۳۹۸
خبر

توئیت جعلی مجاهدین منجر به کشته شدن طلبه همدانی شد

گفته می شود مجاهدین سعی داشتند با توجه به شکستگی که در ایجاد جنگ روانی بر علیه مردم ایران در جریان سیلاب های اخیر کشور خورده بودند، بنوع دیگری انتقام آنرا از مردم ایران بگیرند. بنابراین موضوع کمک های حشدالشعبی به سیل زدگان استان خوزستان بهترین سوژه برای جریان سازی مجاهدین در فضای مجازی تلقی میشد.