بایگانی‌های آلبانی، حمید اسدیان، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، ویروس کرونا - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
ویروس کرونا در اردوگاه مجاهدین در آلبانی همچنان قربانی می گیرد ۲۵ آذر ۱۳۹۹
مقاله

ویروس کرونا در اردوگاه مجاهدین در آلبانی همچنان قربانی می گیرد

مخفی کاری در عدم اعلام اسامی فوتی ها در اثر ابتلا به بیماری کرونا در هفته های اخیر و دفن بی سرو صدای آنان، خانواده های دردمندی که عزیزانشان در این فرقه گرفتارند و حامیان حقوق بشر را بشدت مثاتر و نگران نموده است.